Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår vägskatt för tunga lastbilar

Finansministeriet
19.12.2018 14.12
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 19 december 2018 en proposition till riksdagen om vägskatt för tunga lastbilar och lagstiftning som har samband med den. Enligt den föreslagna lagen ska den tunga lastbilstrafiken betala vägskatt i framtiden. Samtidigt ska skatten dock kompenseras genom att fordonsskatten sänks.

Lastbilar och fordonskombinationer med en totalmassa på över 12 ton föreslås bli vägskattepliktiga. Skatten ska gälla fordon som är registrerade i Finland och utomlands.

Skatten ska fastställas enligt skatteanmälan. Den skattskyldige kan anmäla att lastbilen ska användas 1, 7, 30 eller 365 dagar. Skattens belopp föreslås bli 400–1122 euro för en driftsäsong på ett år enligt fordonets Euro-utsläppsklass och axelantal. För användning under en dag ska skatten vara åtta euro för alla lastbilar.

Vägskatten ska kompenseras med sänkt fordonsskatt för inhemska tunga lastbilar

Enligt propositionen ska den fordonsskatt som tas ut för tunga lastbilar sänkas så nära miniminivån enligt EU-lagstiftningen som möjligt, och skattens struktur ändras. Fordonsskatten ska fastställas enligt lastbilens totala massa, antalet axlar och fjädringstypen samt beroende på om bilen utrustats för dragning av släpvagn.

Den genomsnittliga skatteskärpning som vägskatten medför för inhemska tunga transportmedel föreslås bli kompenserad genom sänkt fordonsskatt.

Lagstiftningen avses träda i kraft från ingången av 2021. Reformen ingår i regeringsprogrammet, enligt vilket yrkestrafiken ska kompenseras för vägskattekostnaderna enligt EU-maximum.

Regeringspropositionen publiceras på sidan Beslut (på finska)

Frågor och svar om vägskatten för tunga lastbilar (på finska)

Vägskatt för tung lastbilstrafik på remiss (nyhet 22.10)

Bekanta dig med utlåtandena om vägskatt för tung lastbilstrafik (nyhet 7.11.)

Ytterligare information:

Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi