Hoppa till innehåll
Media

Hur ser din vardag ut efter landskaps- och vårdreformen? Ta en titt på webbplatsen Mittlandskap.fi

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietjustitieministerietkommunikationsministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2018 13.45
Pressmeddelande
Hur blir din vardag efter landkaps- och vårdreformen?

Den nya webbplatsen Mittlandskap.fi som öppnades den 8 mars riktar sig till invånarna i alla landskap. Webbplatsen belyser landskaps- och vårdreformen genom vardagliga exempel.

Kommunikationen om landskaps- och vårdreformen har hittills riktats främst till experter och dem som bereder reformen. Nu ändras fokus när den för invånarna avsedda kommunikationskampanjen Bekanta dig med landskapet drar i gång. Den invånarriktade kommunikationen fortsätter framöver.

Webbplatsen Mittlandskap.fi är en del av kampanjen. På webbplatsen finns ett brett mottagaranpassat utbud av aktuell information om landskaps- och vårdreformen, till exempel för målgrupper bestående av studerande, barnfamiljer eller åldringar. De varierande uppgifter som landskapen ansvarar för med anknytning till bl.a. tillväxttjänster, räddningsväsendet, social- och hälsovård eller landsbygdsutvecklingen exemplifieras med hjälp av vardagliga situationer.

Webbplatsen har tre språkversioner – finska, svenska och engelska – och det är meningen att den inom en nära framtid också ska få innehåll på teckenspråk och samiska. Mittlandskap.fi uppdateras kontinuerligt med faktahelheter som hänför sig till landskaps- och vårdreformen.

”Innehållet har utarbetats i samverkan med olika förvaltningsområden enligt principen om ett enhetligt statsråd och samarbetet har fungerat bra”, konstaterar Thomas Sund, koordinator för kommunikationen om landskaps- och vårdreformen.

Klicka in dig på webbplatsen www.mittlandskap.fi 

Ytterligare information:

Päivi Nerg, projektdirektör för landskaps- och vårdreformen, tfn 0295 530 149, [email protected]
Thomas Sund, koordineringen av den riksomfattande kommunikationen om landskaps- och vårdreformen, tfn 0295 530 516, [email protected]

Förvaltningspolitiken alueuudistus-arkisto