Hoppa till innehåll
Media

IMF bedömde Finlands ekonomi

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 10.06
Pressmeddelande

Internationella valutafonden offentliggjorde torsdagen den 17 november sitt utlåtande om Finlands ekonomi.

Utlåtandet behandlar bland annat

•    De ekonomiska utsikterna
•    De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig
•    den offentliga ekonomin
•    klimatåtgärder
•    finanspolitik
•    finansmarknaden.

Minister Saarikko delar uppfattningen om strukturella reformer

Finansminister Annika Saarikko säger att mötet med IMF:s experter var nyttigt. Vid mötet utväxlade man viktiga aspekter på utmaningarna för den finländska ekonomin i ett läge där utsikterna är osäkra på flera sätt.

”Rysslands invasion av Ukraina och dess multiplikativa effekter har, såsom IMF för fram i sitt utlåtande, försvagat de ekonomiska utsikterna och ökat trycket mot de offentliga finanserna. Vi instämmer med IMF om att vi måste fortsätta med strukturella reformer och säkerställa ekonomisk tillväxt på längre sikt”, säger minister Saarikko.

Utlåtandet är en del av IMF:s uppföljning

IMF ger ett motsvarande utlåtande om alla sina medlemsländer i samband med landsrapporterna. IMF-besöken i medlemsländerna kallas för artikel IV-konsultationer eftersom de baserar sig på artikel IV i IMF-stadgan. Utlåtandet grundar sig på IMF-experternas egna bedömningar samt på diskussioner som de haft med finländska myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, finansinstitut, forskningsinstitut och andra aktörer.

IMF:s styrelse behandlar Finlands landrapport och den separata utredningen om finansmarknaden i Finland i början av nästa år.

Ytterligare information:
Julia Niemeläinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30043, julia.niemelainen(at)gov.fi
Joel Kuuva, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, joel.kuuva(at)gov.fi

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken Nykyinen hallitus