Hoppa till innehåll
Media

IMF uppmuntrar Finland att fortsätta med reformer

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2022 17.27
Pressmeddelande
Bild av byggarbetsplats

Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga bedömning av läget med och utsikterna för Finlands ekonomi. Rapporten om Finland behandlar de ekonomiska utmaningarna och den ger rekommendationer om Finlands finans-, struktur-, klimat- samt makrostabilitets- och finansieringspolitik.

Fonden anser att Finlands regering genomfört sin covidstrategi effektivt och med brett politiskt stöd år 2020, vilket resulterade i en snabb återhämtning inom Finlands ekonomi 2021. Fonden anser dock att Finlands utsikter försämrats på medellång sikt. Detta beror på den ogynnsamma demografiska utvecklingen och den låga ekonomiska produktiviteten. 


Fonden rekommenderar flera olika åtgärder 

IMF uppskattar Finlands system med utgiftsramar och anser att det stärker finanspolitikens trovärdighet. Fonden rekommenderar att genomslagskraften hos de offentliga utgifterna utvärderas (s.k. Spending review). 

Den offentliga skuld som redan ökat på grund av covidåtgärderna kommer enligt fondens bedömning att börja stiga även på medellång sikt. Finanspolitiken bör förbli flexibel på kort sikt och vid behov tillåta stödåtgärder, men den offentliga ekonomin borde stärkas något snabbare än vad som nu föreslagits. En minskning av utgifterna på medellång sikt skulle vända skulden i en minskande riktning.
  
Ökningen av sysselsättningen och tillväxten kräver nya åtgärder. Enligt fonden borde man framför allt slopa arrangemang som möjliggör förtidspension samt öka förmånssystemens incitament att arbeta. Kvinnornas sysselsättning och kvarblivande på arbetsmarknaden är enligt fonden ett centralt utvecklingsobjekt. Systemen för löneförhandlingar borde också stödja sysselsättningen och produktiviteten.  
 
I fråga om klimatpolitiken anser fonden att det behövs en mer täckande strategi som gör det möjligt för Finland att uppnå ett ambitiöst mål för klimatneutralitet före 2035. Denna bör inbegripa en högre prisnivå för kol, så att den också harmoniserats mera omfattande mellan olika sektorer.  
 
IMF rekommenderar att Finland stärker resiliensen i finansieringssystemet. Fonden föreslår riktade åtgärder för att hantera riskerna i anslutning till hushållens skuldsättning.  
 
Enligt IMF:s bedömning klarade sig bankerna i Finland bra under pandemin. Den strukturella kapitalbufferten för bankerna borde dock höjas till den nivå som gällde före pandemin.  

Rapporten baserar sig på ekonomiska analyser som gjorts av IMF:s experter samt på diskussioner som en expertgrupp förde under sitt besök i Finland i november 2021 med myndigheter, forskningsinstitut, arbetsmarknadens parter och många andra aktörer. 

Expertgruppen avslutade besöket med en presskonferens och publicerade ett utlåtande om Finland den 19 november 2021. Rapporten om Finland finns nu i sin helhet tillgänglig på valutafondens webbplats. 
 

Mer information: 
 

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)gov.fi  
Ann-Mari Kemell, finansministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30330, ann-mari.kemell(at)gov.fi 
 

 

Finansmarknaderna Finansministeriet Finanspolitiken