Hoppa till innehåll
Media

Janne Viskari fortsätter som generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.8.2022 13.31
Pressmeddelande
Pääjohtaja Janne Viskari.

Statsrådet har utnämnt diplomingenjör Janne Viskari till generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

”Finland toppar EU:s digitaliseringsrankning, och vårt mål är att Finland ska rankas i topp även i fortsättningen. Digitaliseringen av tjänsterna för personkunder fortsätter, vilket både gör det lättare att uträtta ärenden och snabbar upp behandlingen av ärenden. I arbetet för att främja digitaliseringen av hela samhället betonas våra tjänster för den digitala säkerheten, det digitala stödet och utvecklingen av digital identitet. Vi fortsätter också att utveckla tjänsten Suomi.fi, som redan nu används i bred omfattning”, berättar Viskari.

Viskari har varit generaldirektör för MDB sedan 2020 då Befolkningsregistercentralen och magistraterna gick samman och bildade den nya myndigheten. Dessförinnan har Viskari varit bland annat överdirektör för Befolkningsregistercentralen och chef för dess olika enheter.

Viskari utnämndes till tjänsten för en viss tid på fem år från och med den 15 november.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som är verksam inom finansministeriets förvaltningsområde, främjar digitaliseringen av samhället, tryggar uppgifternas tillgänglighet och tillhandahåller tjänster för olika händelser i kundernas liv. Myndigheten grundades då Befolkningsregistercentralen och magistraterna slogs samman vid ingången av 2020.

Ytterligare information:
Jarkko Levasma, IKT-direktör, överdirektör, tfn 02955 30117, jarkko.levasma(at)gov.fi
Janne Viskari, generaldirektör, tfn 0295 536 000 (växel), janne.viskari(a)dvv.fi

Ministeriet Offentliga förvaltningens ICT