Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Juha Sarkio fortsätter som avdelningschef för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Finansministeriet
4.6.2020 13.33
Pressmeddelande
Juha Sarkio.

Statsrådet utnämnde juris kandidat Juha Sarkio till tjänsten som avdelningschef för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen den 4 juni. Sarkio har innehaft samma befattning sedan 2013.

”Den offentliga förvaltningens roll framhävs i samhälleliga omvälvningar både som stabiliserande faktor och som byggare av framtiden. Varje tjänsteman har också ett ansvar för hurdant samhälle vi lämnar till kommande generationer. Jag är mycket nöjd över möjligheten att fortsätta med denna uppgift och hoppas att vi tillsammans med våra partner kan skapa en ny offentlig förvaltning där människan står i centrum", berättar Sarkio.

Sarkio har arbetat inom statsförvaltningen i sammanlagt 38 år. Sarkio har varit avdelningschef för avdelningen för utveckling av statsförvaltningen sedan 2013. Dessförinnan var Sarkio direktör vid Tekes och förvaltningsdirektör vid utrikespolitiska institutet. Sarkio har också arbetat som direktör vid Finlands Akademi och i flera olika uppgifter inom försvarsförvaltningen.

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen svarar för utvecklandet av statsförvaltningen, ledningen av personalresurserna samt för beredningen och verkställandet av förvaltningspolitiken. Avdelningen utvecklar styrsystemen och strukturerna inom statsförvaltningen samt bidrar till att införa gemensamma handlingssätt. Avdelningen bistår statens ämbetsverk i att utveckla ledarskapet och personalen, bereder statens tjänste- och tjänstekollektivavtalslagstiftning samt främjar statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Vid avdelningen bereds också ärenden som gäller styrning av statens upphandlingsverksamhet samt statens fastighetsförmögenhet.

Sarkio utnämndes till tjänsten från och med den 1 augusti för en tid av fem år för tiden 1.8.2020–31.7.2025.

Ytterligare information:

Juha Sarkio, överdirektör, tfn 02955 30031, juha.sarkio(at)vm.fi
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare