Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Informationsförvaltning och digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen i över 50 års tid - JUHTA och VAHTI firade den gemensamma färden

Finansministeriet
1.11.2017 13.30
Nyhet

Den av finansministeriet tillsatta delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JUHTAs och ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen VAHTI firade sitt gemensamma 50-årsjubileum tisdagen den 31 oktober i Paasitorni. Ca 80 medlemmar som medverkat, eller som fortfarande medverkar i JUHTAs och VAHTIs verksamhet, samlades till festen för att erinra sig gångna tider och förmedla aktuell information om dessa två organs nuvarande verksamhet.

Betydande insatser för främjandet av informationsförvaltning och digital säkerhet

Understatssekreteraren Tuomas Pöysti som öppnade jubileumsseminariet poängterade att behovet av informationsförvaltning och digital säkerhet bara ökar i framtiden.

”Eftersom information och data är det olja som i framtiden smörjer ekonomisk tillväxt samt demokratins och förvaltningens funktion, måste vi även förtydliga våra tankar om informationspolitiken. Informationens öppenhet och användbarhet samt interoperabiliteten inom olika serviceplattformer är ett viktigt tema inom informationspolitiken”, nämnde Pöysti.

Pekka Kantola, långvarig JUHTA-medlem som deltagit i utvecklandet av informationsförvaltningen i flera olika roller, återgick till begynnelseskedet av JUHTA-verksamheten och händelserna under årens gång. Han berättade bland annat om beredelserna under KuntaTIME och JUHTAs styrande roll i egenskap av utvecklare av informationsförvaltningen och förstärkare av samarbetet mellan staten och kommunerna. Statsrådets första förordning om grundandet av JUHTA utfärdades den 15 december 1988, och det första mötet hölls den 25 januari 1989.

Inrikesministeriets f.d. Informationsförvaltningsdirektör Kaarlo Korvola, som var med om att inleda VAHTI-verksamheten, och dessförinnan spelade en central roll inom utvecklandet av datasäkerheten inom statsförvaltingen, drog sig till minnes händelser från 1990-talet. Korvola, som nuförtiden är pensionerad, berättade hur utvecklingen framskridit från en ADB-stödgrupp till den nuvarande VAHTI-verksamheten.

”En gång i tiden var man bland annat rädda för att information kan läcka via datorskärmar i form av elektromagnetisk strålning”, mindes Korvola.

Aktörer som bidragit till verksamheten belönades

Fyra personer tilldelades hederspris för långvarigt och högklassigt arbete inom JUHTA- och VAHTI-verksamheten.

Historiens första JUHTA-hederspris för meriterat arbete tilldelades specialsakkunnig Simo Tanner från Kommunförbundet, industriråd Sirpa Alitalo från arbets- och näringsministeriet och informationsförvaltningsdirektör Pekka Kantola från Kuusamo stad. VAHTI-vimpeln nr 13 överlämnades till Kaarlo Korvola. Simo Tanner fick dessutom hederspris nummer 14 för sin aktiva insats i VAHTI-verksamheten i egenskap av representant för kommunförbundet.

Vid tillställningen ordnades även en panelshow där man gick igenom aktuella nationella och internationella orosmoment som gäller informationsförvaltningen och säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Tillställningen avslutades av överdirektören, IKT-direktören Anna-Maija Karjalainen.

”JUHTA och VAHTI är viktiga delegationer och varumärken för oss. Samarbetet och den gemensamma verksamheten kommer att fortsätta”, konstaterade Karjalainen.

Ytterligare information:

Kimmo Rousku, specialsakkunnig, kimmo.rousku(at)vm.fi, tfn 050 566 2986
Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, heikki.talkkari(at)vm.fi, puh. 02955 30096

Förvaltningspolitiken JUHTA Offentliga förvaltningens ICT VAHTI