Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den offentliga förvaltningens informationssäkerhetskompetens förstärks under temaveckan för digital säkerhet

Finansministeriet
28.9.2017 14.07
Nyhet

Finansministeriet ordnar 2.- 6.10 den första nationella temaveckan för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Temaveckan stöder och utvecklar informationssäkerhetskompetensen hos organisationerna inom den offentliga förvaltningen med hjälp av expertföreläsningar som kan följas på nätet samt två seminarier. Temaveckan är en del av den EU-täckande European Cyber Security Month -helheten (ECSM).

Informationssäkerheten, datasäkerheten och cybersäkerheten får stor uppmärksamhet såväl i media som i vardagliga diskussioner. Den moderna digitala verksamhetsmiljön förutsätter välfungerande digital säkerhet. Annars kan organisationerna varken producera och utnyttja tjänster eller vinna kundernas, samarbetsgruppernas och medborgarnas förtroende.

Fokus på goda informationssäkerhetsrutiner, e-tjänster samt informationssäkerhet i vardagen

Temaveckan består av evenemang som riktas till personalen, sakkunniga och den högsta ledningen. Presentationer som gäller informations- och cybersäkerhet (2.10) och informationssäkerheten i vardagen (4.10) kan följas på webben. Temaområdena för webbsändningarna har valts på basis av observationer som lyfts fram i samband med personal- och organisationsenkäter som ordnats av ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI).  

Tisdagen den 3 oktober ordnas ett informationssäkerhetsseminarium om e-tjänster som avsetts för sakkunniga som utvecklar e-tjänster samt för personer som ansvarar för tjänsternas säkerhet och datasekretessen. De som inte kan delta i seminariet kan följa det på nätet. Under presentationernas gång kan man även via nätet ställa frågor som sedan besvaras av sakkunniga.

Torsdagen 5.10 och fredagen 6.10 har reserverats för organisationernas egna digisäkerhetsprogram. Organisationerna kan ordna egna digisäkerhetsrelaterade aktiviteter för personalen. Torsdagen 5.10 ordnas även ett seminarium för inbjudna företrädare för den högsta ledningen.

Ifall organisationen deltar i VAHTI-säkerhetsbarometern som riktats till personalen och ledningen, kan personalen uppmuntras till att besvara enkäten under veckans gång. Organisationerna inom den offentliga förvaltningen kan anmäla sig till barometern ända tills den 2 oktober via anmälningsblanketten (http://www.webropolsurveys.com/S/F8887F5FEEB88F18.par).

Materialet kan utnyttjas för anvisningar om och utbildning i digital säkerhet

Organisationerna kan utnyttja materialet och videopresentationerna från temaveckan för anvisningar om och utbildning i digital säkerhet. Videopresentationerna och materialet kan till exempel publiceras en gång i veckan så att personalen får aktuell information om säkerhetsärenden under flera månaders tid.

Även om tillställningarna i första hand avsetts åt personalen inom den offentliga förvaltningen, lämpar sig temana och behandlingssätten för utvecklandet av säkerheten inom samtliga organisationer.

Veckans program, materialet som produceras och anmälningsblanketten till informationssäkerhetsseminariet om e-tjänster den 3 oktober finns på webbplatsen för temaveckan för digital säkerhet. (http://vm.fi/digitaalisen-turvallisuuden-teemaviikko).

Ytterligare information:

Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, kimmo.rousku(at)vm.fi, tfn 02955 30140

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT