Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet och Försvarsmaktens ledningssystemcenter:
Myndigheter utvecklar operativ samverkan i Nationell Cyberövning

Finansministeriet
9.5.2016 13.00
Nyhet

Säkerhetsmyndigheterna slipar samverkansförmågan i omfattande nätverksstörningar i den Nationella Cyberövningen 16 - 19 maj 2016 (KYHA16). Övningen anordnas av finansministeriet med stöd av Försvarsmaktens ledningssystemcenter (FÖLSC).

Övningen hålls nu redan för fjärde gången och den centrala målsättningen för i år är att utveckla de olika förvaltningsgrenarnas samverkansförmåga, lägesbild, analysarbetet och beslutsfattandet över förvaltningsgränserna vid allvarliga nätverksstörningslägen.

"De olika förvaltningsgrenarna har under årens lopp utvecklat olika verksamhetskulturer, men genom att bereda sig på cyberhot och gemensamma datatekniska lösningar, knyter man ihop dem igen. Utgående från detta är det av yttersta vikt att öva samverkansförmågan. Övningen är ett viktigt utbildningstillfälle för Försvarsmaktens ledningssystemcenter tillsammans med andra säkerhetsmyndigheter. Närt man lär känna varandra, flyter verksamheten bättre", berättar FÖLSC:s chef, överste Mikko Soikkeli, som också leder övningen.

Övningens ledningsansvar flyttades till finansministeriet

FÖLSC har under tidigare år ansvarat för arrangerandet av den Nationella Cyberövningen. Arrangörsansvaret flyttade till finansministeriet och i år har planerings- och arrangemangsarbetet skett i intimt samarbete mellan ministeriet och försvarsmakten. Övningen förverkligas som en del av finansministeriets utvecklingsprojekt "SecICT", som leds av specialsakkunnige Kirsi Janhunen.

Den centrala uppgiften för finansministeriets data- och cybersäkerhet är att styra den offentliga förvaltningens data- och cybersäkerhet, ICT-beredskap samt statsförvaltningens gemensamma ICT-tjänster och infrastrukturer. Projektet SecICT slutförs i juni och det utvecklar myndigheternas samverkansförmåga, upptäckts- och kontrollförmågan av cyberundantagslägen i datanätverk samt övningsverksamhet i samarbete med olika aktörer.

"Den centrala lärdomen från tidigare övningar är att förberedelserna måste inledas i tid. Det finns många olika detaljer att ta hänsyn till i den här övningen, som man för varje övning måste ta hänsyn till skilt för sig, till och med planera helt på nytt", upplyser överste Soikkeli finansministeriet. Kirsi Janhunen från finansministeriet håller med och berömmer samtidigt arrangemangen såväl för försvarsmaktens del samt Jyväskyläs IT-institut som anmärkningsvärt har bidragit till arrangemangen.

Finansministeriet avser med tanke på kommande övningar att vid sidan av statsförvaltningen också uppmärksamma den övriga offentliga förvaltningen. Man funderar också på övningssamarbete med den privata sektorn. "I fjol var vi särdeles belåtna med utvecklingsarbetet rörande lägesbilden. Verksamhetsmiljön är nätverksanknuten och i år vilar tyngdpunkten på myndighetssamarbetet men utvecklingsarbetet omfattar emellertid en mer omfattande helhet", konstaterar Janhunen.

Spelhändelserna motsvarar verkliga lägen

I övningen nyttjas RGCE (Realistic Global Cyber Environment) omgivningen, som är en forsknings-, utvecklings- och utbildningsmiljö som har utvecklats av Jyväskylä yrkeshögskola JYVSECTEC. Omgivningen motsvarar Internets verkliga strukturer och funktioner jämte tjänster, teleoperatörer i olika geografiska positioner. I den här miljön kan med andra ord simulera tjänster som motsvarar verkligheten, användare och trafik. RGCE är en sluten helhet, övandet är riskfritt och utsätter inte verkliga datanätverk och -tjänster för fara.

I övningen simuleras de medverkande myndigheternas och samarbetsparternas olika tekniska lösningar och verkliga datanätverkstjänster. Nätverksstörningssituationer skapas med tekniska och icke-tekniska spelfunktioner. Med tekniska spelfunktioner avser man sådana tekniska saker i simulationsmiljön som den blå sidan sedan upptäcker. Med icke-teknisk spelfunktion avses exempelvis ett telefonsamtal angående en fiktiv händelse.

Representanter för medierna välkomna till infoevenemanget 18.5.

Redaktörer är välkomna till övningens infotillfälle 18.5. klockan 10.00 - 11.30. Platsen är JAMK Dynamo, förhandlingsrum Waneri, på adressen Piippukatu 2, Jyväskylä.

Vid infotillfället föredras övningen av chefen för Försvarsmaktens ledningssystemcenter, överste Mikko Soikkeli och finansministeriets specialsakkunnige Kirsi Janhunen samt chefen för IT-institutet vid Jyväskylä yrkeshögskola, Jarmo Siltanen som också besvarar deltagarnas frågor.

I samband med evenemanget kan representanter för medierna bekanta sig med övningsverksamheten i yrkeshögskolans JYVSECTEC lägesrum.

Tilläggsuppgifter om infoevenemanget:

FÖLCS:s kommunikationschef Maija Kauppinen 0299 560261, [email protected]

Offentliga förvaltningens ICT