Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kartläggningen av utgifterna i de offentliga finanserna har uppdaterats

Finansministeriet
25.4.2019 15.51 | Publicerad på svenska 26.4.2019 kl. 13.34
Pressmeddelande

Kartläggningen av utgifterna, som offentliggjordes första gången våren 2015, har uppdaterats våren 2019 för att den ska kunna erbjuda bakgrundsinformation bl.a. för förhandlingarna om regeringsprogrammet vid bytet av valperiod.

För att kunna ge stöd åt det politiska beslutsfattandet innehåller utgiftskartläggningen material om hurdana förmåner, tjänster och verksamheter som i Finland finansieras med offentliga medel, hur finansieringen av momenten bestäms och vilken verksamhetens effekt är med tanke på undersökningar och utredningar (det är således fråga om en s.k. spending review). Kartläggningen av utgifterna ger också medborgarna information om vad skattepengarna används till. Både den ursprungliga och den uppdaterade utgiftskartläggningen har utarbetats i samarbete mellan ministerierna.

I utredningen har inbegripits neutrala allmänna beskrivningar av de viktigaste offentliga utgifter som staten är med och finansierar. I utgiftskartläggningen har alla utgifter inom de offentliga finanserna eller statsbudgeten inte beskrivits, utan de största, viktigaste och intressantaste helheterna har valts med.

Kartläggning av utgifterna 2019 (på finska)

Ytterligare information:

Juha Majanen, biträdande budgetchef, tfn 02955 30247, juha.majanen(at)vm.fi
Jonna Berghäll, budgetråd, tfn 02955 30349, jonna.berghall(at)vm.fi