Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet, Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen informerar
Värderingsmetoderna i fastighetsbeskattningen ändras 2020

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2017 8.30
Pressmeddelande

Det utvecklas ett nytt system för värdering av tomtmark för fastighetsbeskattningen. Avsikten är att det nya systemet tas i bruk 2020. I och med det nya systemet blir fastighetsbeskattningen mer rättvis och transparent.

Enligt de expertutredningar som finansministeriet har beställt bör metoderna för värdering av tomtmark inom fastighetsbeskattningen omarbetas, eftersom taxeringsvärdena för byggnader och mark allmänt taget har släpat efter i kostnads- och prisutvecklingen. Marknadsvärdena för tomtmark har utvecklats varierande takt regionalt, vilket bättre bör beaktas i värderingen.

”Det nya värderingssystemet innebär att fastighetsbeskattningen blir mer rättvis och transparent. Målet är att varken strama åt eller lindra beskattningen fastän taxeringsvärdena kan höjas i vissa områden och sänkas i andra”, berättar finansrådet Elina Pylkkänen från finansministeriet.

Projektet har tillsatts av finansministeriet, och det nya värderingssystemet för markbotten produceras av Lantmäteriverket. Skatteförvaltningen tillämpar i fortsättningen det nya värderingssystemet i fastighetsbeskattningen. I projektet deltar också Kommunförbundet.

Priszonerna och taxeringsgrunderna tillgängliga för allmänheten

I hela landet fastställs nya priszoner som ska ligga till grund för taxeringsvärdena för fastigheternas markbotten. Priszonerna för tomtmark bildas med hjälp av en ny metod, där man utnyttjar registeruppgifter om köpeskillingar, fastighets- och terrängregister samt register över byggnader och lägenheter.

Samtidigt skapas en tjänst där medborgarna själva kan betrakta priszonerna för tomtmark. En detaljerad beskrivning av värderingsgrunderna för fastställande av priszonerna kommer också att finnas tillgänglig för allmänheten.

Det nya värderingssystemet blir färdigt under 2019 och kommer att tillämpas första gången i fastighetsbeskattningen för 2020.

Avsikten är också att förnya värderingssystemet för byggnader. För detta tillsätts senare ett eget projekt.

Fastighetsskattereformen på finansministeriets webbsidor

Ytterligare information:

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 0295 530254, elina.pylkkanen(at)vm.fi
Ari Tella, överingenjör, tfn 040 554 3036, ari.tella(at)maanmittauslaitos.fi