Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen föreslår mera täckande kontroll av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen

Finansministeriet
9.2.2017 13.42
Pressmeddelande

Statsrådet tillkännagav idag för riksdagen kommissionens förslag av den 21 december 2016 till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen. Målet med förordningen är att effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt den nuvarande förordningen är en fysisk person som reser in i eller ut ur unionen förpliktad att meddela lokala tullmyndigheter om han eller hon har med sig minst 10 000 euro i kontanta medel (inklusive sådana överlåtbara innehavarpapper och penninginstrument utställda på innehavaren som avses i förordningen).

Anmälningsskyldigheten hjälper att upptäcka medel som förs över gränsen i samband med penningtvätt eller annan brottslig verksamhet.

Den nuvarande förordningen föreslås bli ersatt med en ny förordning, som dock huvudsakligen följer den nuvarande förordningen. Personer kommer även i framtiden att vara förpliktade att anmäla om de har med sig minst 10 000 euro i kontanta medel och behöriga myndigheter kommer fortfarande att ha rätten att genomföra kontroller.

Som kontanta medel som omfattas av anmälningsskyldigheten betraktas även värdemetaller med en guldhalt på åtminstone 99,5 % och guldmynt med en guldhalt på åtminstone 90 %.

Kommissionen föreslås få rätt att genom en delegerad förordning ändra innehållet i begreppen för kontanta medel om det visar sig att nya slags transporteringsmedel av kontanta medel tagits i bruk. Kommissionen planerar åtminstone att inkludera förbetalda laddningsbara kort i de kontanta medel som avses i förordningen. Dessutom ska kontanta medel som sänds per post, som fraktförsändelser eller med kurir också omfattas av förordningen, så att behöriga myndigheter vid behov ska kunna kräva en anmälan om dem.

Personuppgifterna som erhålls i samband med anmälningarna föreslås bli förvarade i fem års tid. Målet är att informationsutbytet mellan behöriga myndigheter och medlemsländerna skulle effektiviseras.

I Europeiska unionen anmäls årligen cirka 100 000 förflyttningar av kontanta medel, vars sammanlagda värde uppgår till cirka 60-70 miljarder euro. Statsrådet förhåller sig positivt till utvecklandet av kontrollen över kontanta medel som förs in eller ut över EU:s yttre gränser.

Kommissionens förslag 

Ytterligare information:

Max Jansson, överinspektör, tfn 02955 30569, max.jansson(at)vm.fi
Jaana Vehmaskoski, överinspektör, tfn 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi