Hoppa till innehåll
Media

Kompetensen inom offentlig upphandling stärks genom ett nytt mentorprogram

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2022 9.00
Nyhet
Hankinta-Suomen logo.

Som en del av åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling genomför finansministeriet, Kommunförbundet och Centralen för förvaltningsutveckling (HAUS) ett mentorprogram för att stärka kompetensen inom offentlig upphandling. Deltagarna i programmet ska bestå av experter i offentlig upphandling inom den offentliga förvaltningen, den privata sektorn och tredje sektorn. I mentorprogrammet erbjuds stöd i form av träning och sparrning i frågor som gäller offentlig upphandling.

”Målet med programmet är att öka upphandlingskompetensen, överföra tyst kunskap, öka möjligheterna att samarbeta och bilda nätverk över organisationsgränserna samt stödja kompetensutvecklingen i upphandlingsfrågor. Deltagande i mentorprogrammet är nyttigt såväl för mentorerna och  adepterna som för de organisationer dessa företräder”, säger kommunminister Sirpa Paatero, som är beskyddare för programmet.

Mentorprogrammet genomförs under tidsperioden 27.10.2022–25.4.2023. Intresserade kan ansöka om att delta i programmet antingen som mentorer eller som adepter. Ansökningstiden går ut den 30 september 2022.

Mentorprogrammet är en del av åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling och den nationella strategin för offentlig upphandling. Syftet med programmet är bland annat att främja kompetensen inom offentlig upphandling.

Ytterligare information:
Maria Röykkä, programchef, finansministeriet, maria.roykka(at)gov.fi
Niina Ruuskanen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi
Marika Tuomela-Pyykkönen, överlärare, Lapplands yrkeshögskola, marika.tuomela-pyykkonen(at)lapinamk.fi