Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rapporten Ekonomiska utsikterna och lönebildningen
Köpkraften ökar ytterligare

Finansministeriet
31.1.2019 9.30
Pressmeddelande

Löntagarnas köpkraft ökade med 2,8 procent i fjol enligt rapporten Ekonomiska utsikterna och lönebildningen. Ökningen avtar enligt prognosen till 2,1 procent i år och 1,1 procent nästa år. Ökningen bromsas upp av att löntagarnas socialskyddsavgifter höjs nästa år.

Hela ekonomins sammanlagda lönesumma ökade med 4,6 procent i fjol enligt en uppskattning i rapporten. Tillväxten förutspås vara ca 3,5 procent i år och nästa år.

Löntagarersättningarna per löntagare steg enligt EU-kommissionens uppskattning med 1,4 procent i Finland i fjol, medan den genomsnittliga ökningen inom euroområdet var 2,3 procent.

Kostnadskonkurrenskraften förbättras

Kommissionen förutspår att Finlands kostnadskonkurrenskraft förbättras ytterligare under de närmaste åren jämfört med euroområdet. De nominella enhetsarbetskostnaderna kommer enligt prognosen att öka i genomsnitt med 1,1 procent i Finland under 2018-2020, vilket är något lägre än genomsnittet inom euroområdet.

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling redogör i sin uppföljningsrapport om lönebildningen för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften utvecklas samt utvecklingsutsikterna för dem. En separat utredning där man granskar klassificeringen av löneförhöjningar enligt arbets- och tjänstekollektivavtalen har bifogats rapporten. Kommissionen utnyttjar finansministeriets ekonomiska översikt, som utgavs den 17 december, för sina uppskattningar.

Rapporten Ekonomiska utsikterna och lönebildningen (på finska med svenska sammanfattning)

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi

Ekonomiska utsikter