Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kristiina Kokko specialmedarbetare för samlingspartiets ministergrupp

Finansministeriet
28.2.2019 14.30
Pressmeddelande
Kristiina Kokko.
Bild: Akava / Liisa Takala

Finansminister Petteri Orpo har utnämnt teologie magister Kristiina Kokko till specialmedarbetare för samlingspartiets ministergrupp.

Kokko övergår till finansministeriet från uppdraget som utvecklingschef vid Akava, där hon nu blir tjänstledig. Kokko inleder uppdraget som specialmedarbetare den 4 mars.

Ministergruppens nuvarande specialmedarbetare Anssi Kujala blir tjänstledig. Han har utnämnts till ministergruppens statssekreterare. Kokko arbetar som ministergruppens specialmedarbetare under statssekreterare Kujalas tjänstledighet.

Kokko har tidigare arbetat som undervisnings- och kulturministerns, miljöministerns, inrikesministerns och riksdagens vice talmans specialmedarbetare. Hon har också arbetat bland annat som församlingspastor, som ledamotsassistent, vid samlingspartiets partikansli samt vid Kansallinen Sivistysliitto.

Anssi Kujala utnämnd till statssekreterare för Samlingspartiets ministergrupp (statsrådets kanslis pressmeddelande 28.2.)

Ytterligare information:

Kristiina Kokko, specialmedarbetare för samlingspartiets ministergrupp, tfn 050 3423 654, e-post fr.o.m. 4.3.: kristiina.kokko(at)vm.fi
Anssi Kujala, statssekreterare (fr.o.m. 4.3.), tfn 0400 567 925, anssi.kujala(at)vm.fi