Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas självstyre säkerställs i samband med egendomsarrangemang till följd av reformen

Finansministeriet
13.12.2017 13.03
Pressmeddelande

Finansministeriet överlämnade sitt svar gällande landskaps- och vårdreformen till riksdagen denna vecka. Ministeriet föreslår att införandelagen kompletteras med en bestämmelse om understöd till kommunen. Understöd ska kunna beviljas för åtgärdandet av kommunekonomiska problem som orsakats av egendomsarrangemangen i samband med reformen.

Kommunen föreslås få rätt till statligt understöd om kommunens ekonomiska ställning och möjligheter att självständigt besluta om sin ekonomi äventyrats på ett väsentligt sätt till följd av arrangemang som gäller kommunens egendom. Arrangemangens betydelse uppskattas i förhållande till intäkterna från kommunens inkomstskattesats. Utvärderingen görs vid gemensamma förhandlingar mellan kommunen och finansministeriet.

Understödsförfarandet föreslås gälla till utgången av 2026 eller till utgången av 2027, om landskapet utnyttjat sin optionsrätt för att hyra lokaler.

De berörda kommunerna får förutom understöd även sakkunnighjälp för förädlingen och försäljningen av fastigheter som eventuellt förblir oanvända.

Landskapet hyr till en början alla social- och hälsovårdslokaler i kommunen

Landskapen är skyldiga att hyra kommunens samtliga social- och hälsovårdslokaler under de första åren av landskaps- och vårdreformen 2020 - 2022 (dessutom ett optionsår 2023). De hyror som lanskapen betalar för lokalerna kommer enligt landskapens gemensamma servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltnings preliminära uppskattning att uppgå till ungefär en miljard euro.

Svaret som finansministeriet tillställt riksdagen denna vecka besvarar grundlagsutskottets utlåtande från i somras, där utskottet förutsatte att införandelagen justeras för egendomsarrangemangens del. Utskottet ansåg då att även om egendomsarrangemangen på allmän plan inte står i strid med grundlagen så kan de under vissa omständigheter äventyra en enskild kommuns rätt att självständigt besluta om sin ekonomi.

BILAGA (tillagd den 14.12.2018, kl. 10.45): Omaisuusjärjestelyt, perustuslakivaliokunnan edellyttämä sääntely 12.12.2017 (på finska)

Ytterligare information

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 530 494
Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30820
Matias Hilden, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 050 911 994

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Ministeriet aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit