Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lägesbilden av nuläget för offentlig upphandling färdig

Finansministeriet
14.4.2020 12.40 | Publicerad på svenska 14.4.2020 kl. 13.36
Pressmeddelande
Samarbetsforum för offentlig upphandling -varumärket.

Yrkesmänniskor inom den offentliga upphandlingen har för första gången gjort upp en heltäckande lägesbild av nuläget och utvecklingsobjekten inom den offentliga upphandlingen.

Kommunminister Sirpa Paatero tillsatte i samarbete med Kommunförbundet i höstas programmet Offentlig upphandling. Ett av målen med programmet är att utarbeta en nationell upphandlingsstrategi.

”Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg med vars hjälp vi genomför regeringens huvudsakliga målsättningar. Denna heltäckande lägesbild skapar en god grund för ansvarsfullare upphandlingar. Det visar också att vi inte behöver börja från noll. Runt om i Finland finns det redan verksamhetsmodeller som bör tas i bruk i större utsträckning”, säger Paatero.

Lägesbilden innehåller konkreta rekommendationer för organisationer och upphandlingspersonal

Som ett led i beredningen av den nationella upphandlingsstrategin och inom ramen för nätverksbaserat samarbete har de som arbetar med upphandling kartlagt nuläget för den offentliga upphandlingen i Finland, bearbetat centrala utvecklingsobjekt och utarbetat åtgärdsförslag som nu publiceras som en täckande lägesbild. Lägesbilden är den första i sin art.

Lägesbilden består av sju teman: strategisk ledning av upphandlingar, utveckling av upphandlingskompetensen och dess kapacitet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet, innovationer samt marknadens funktion med tanke på offentlig upphandling. I samband med varje tema har yrkespersonerna utarbetat olika förteckningar: förslag till nationella åtgärder, rekommendationer till upphandlande enheter och rekommendationer till företag.

”På basis av lägesbilden är det lätt att identifiera de riksomfattande strategiska utvecklingsobjekten inom upphandlingen. Dessutom innehåller den goda tips och rekommendationer som aktörerna inom staten, kommunerna och företagen redan nu kan ta i bruk själva, även utan nationella utvecklingsåtgärder, konstaterar Katariina Huikko, ledande jurist vid Kommunförbundet, som varit ordförande för beredningsgruppen.

”Tidtabellen för beredningen av lägesbilden har varit intensiv och upphandlingspersonalen har deltagit i uppdraget vid sidan av sitt egentliga arbete. Jag är mycket glad över att vi har så engagerade och yrkeskunniga människor här i Finland”, beskriver Huikko beredningsprocessen.

Målet med programmet är att öka den offentliga upphandlingens genomslagning

Den offentliga upphandlingen uppgår enligt allmänna uppskattningar till ca 35 miljarder euro i Finland varje år. De skattemedel som används för upphandling ska ge medborgarna högkvalitativa tjänster, påverka den ekologiska och sociala hållbarheten samt främja en livskraftig marknad och en hållbar offentlig ekonomi. Åtgärdsprogrammet Offentlig upphandling syftar till att den offentliga upphandlingen i Finland utvecklas så att den blir allt mer verkningsfull.

”Den omfattande lägesbild som nu publicerats ger en stabil grund för att rikta utvecklingsarbetet och fortsätta det nätverksbaserade samarbetet”, sammanfattar programdirektören för Offentlig upphandling, finansrådet Tarja Sinivuori-Boldt från finansministeriet.

Den nationella upphandlingsstrategin blir klar i början av hösten 2020.

Ytterligare information:

Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi