Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagändringar möjliggör nya betaltjänster

Finansministeriet
19.10.2017 13.37
Pressmeddelande

Regeringen föreslår lagstiftning som gäller tillhandahållare av nya slags betaltjänster. Lagändringarna gör det möjligt att erbjuda betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

Regleringen gäller företag som tillhandahåller följande slags tjänster:

Betalningsinitieringstjänst: Kunden ger ett betalningsuppdrag som tjänsteleverantören sköter från kundens konto.
Kontoinformationstjänst: Serviceleverantören tillhandahåller kunden sammanställd information om kundens alla betalkonton.

Tillhandahållandet av betalningsinitieringstjänster föreslås kräva en koncession från Finansinspektionen. Tillhandahållarna av kontoinformationstjänster behöver inte någon koncession, men de ska registrera sig hos Finansinspektionen. Bankerna får tillhandahålla dessa tjänster med stöd av sin egen kreditinstitutsauktorisation.

Regeringen överlämnade propositionen om ändring av lagen om betalningsinstitut till riksdagen torsdagen den 19 oktober. Propositionen om ändring av lagen om betaltjänster har överlämnats redan tidigare. EU:s nya betaltjänstdirektiv verkställs genom förslagen.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Lagförslaget som gäller ändring av betaltjänstlagen till riksdagen (justitieministeriets pressmeddelande 5.10)
Ändringen av lagen om kreditinstitut fick stöd under remissrunda (nyhet 19.9.)

Ytterligare information:

Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen (at) vm.fi