Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagändringar skulle effektivisera bekämpningen av penningtvätt

Finansministeriet
19.1.2018 14.49
Nyhet

De föreslagna lagändringarna ger myndigheterna bättre möjligheter att utväxla information i samband med bekämpning av penningtvätt än i dagsläget. Finansministeriet skickade lagutkasten på remiss fredagen den 19 januari.

Finansinspektionen föreslås få rätt att be Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi att utreda hur något visst företag skött sina förpliktelser. Finansinspektionen kan på så sätt få annars otillgänglig tilläggsinformation som behövs för skötandet av tillsynen.

Finansinspektionen ska på motsvarande sätt kunna överlämna information som erhållits i samband med tillsynen över lagen om penningtvätt åt Skatteförvaltningen. Detta gäller framför allt information om identifiering av kunder och verkliga förmånstagare.

Missbruksregister i lagstiftningen

Kreditinstituts, finansiella instituts och värdepappersföretags rätt att upprätthålla ett så kallat missbruksregister ska i fortsättningen basera sig på lagstiftning. I dagsläget baserar sig rätten på ett tillstånd från datasekretessnämnden.

Finansinspektionen föreslås få rätt att kräva att den rapporteringsskyldige regelbundet tillställer information om sin interna tillsyn och riskhanteringen. Denna rätt gäller i dagsläget inte samtliga finansmarknadsaktörer.

Regionförvaltningsverket föreslås vara den part som för valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster tills uppgifterna kan införas i registret för övervakning av penningtvätt.

EU:s dataskyddsförordning och regleringsstandarder i bakgrunden

Ändringarna beror bland annat på EU:s allmänna dataskyddsförordning samt Europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska regleringsstandarder och anvisningar.

Remisstiden är 19.1.-2.3.2018. Lagutkasten, begäran om utlåtande och utlåtandena publiceras på projektsidorna.

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi