Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förvaltarregistrering
Ny remissbehandling av utkasten till lagar om säkerställande av skattemyndigheternas tillgång till uppgifter

Finansministeriet
26.1.2018 12.31
Nyhet

Finansministeriet begär utlåtanden om lagutkasten som skulle säkerställa skattemyndigheternas tillgång till uppgifter om utdelning till förvaltarregistrerade aktier och om utdelningsmottagarna.

Det preliminära utkast som gällde beskattningsförfarandet vid utdelning till förvaltarregistrerade aktier var på remiss sommaren 2017. Propositionen har förtydligats sedan dess, den internationella jämförelse och den konsekvensutvärdering som saknades tidigare har nu fogats till propositionen. Bestämmelserna om skatteansvar har också preciserats, och registrerade förvarare föreslås nu få möjlighet att överlämna uppgifter om den slutliga mottagaren direkt till Skatteförvaltningen. Propositionen säkerställer också att förskottsinnehållningen på 50 procent endast kan riktas mot personer som är bosatta i Finland.

Remisstiden går ut den 9 mars. Lagutkastet, begäran om utlåtande och utlåtandena publiceras på projektsidorna (på finska).

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Harri Joiniemi, tfn 02955 30105, harri.joiniemi(at)vm.fi