Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissrespons
Läs utlåtandena om de föreslagna förändringarna till Statskontorets och Servicecentret för statens ekonomi - och personalförvaltnings verksamhet

Finansministeriet
2.12.2019 10.35
Nyhet

Finansministeriet begärde den 18 oktober utlåtanden om utkastet till en regeringsproposition genom vilket man ändrar Statskontorets och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltnings verksamhet.

För båda ämbetsverken föreslås en ny uppgift att producera analys - och rapporteringstjänster samt rätt att få information för skötseln av uppgiften. Remisstiden gick ut den 29 november.

Utlåtandena

Det föreslås ändringar i uppgifterna som sköts vid Statskontoret och Servicecentret för statens ekonomi - och personalförvaltning (pressmeddelande 22/10)

Ytterligare information:

Markus Siltanen, finansråd, tfn 02955 30263, markus.siltanen(at)vm.fi

Pauliina Pussinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi

Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi