Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling:
Löntagarnas köpkraft ökar under innevarande år

Finansministeriet
25.6.2019 10.00
Pressmeddelande

Lönebeloppet ökar och köpkraften förbättras men inflationen ökar också, konstateras det i den färska rapport som utarbetats av kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling om lönebildningen.

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling publicerade sin nya lägesrapport om lönebildningen den 25 juni 2019. Av rapporten framgår utsikterna för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften kommer att utvecklas.

Löntagarnas sammanlagda köpkraft ökar med 2,4 procent år 2019. Ökningen avtar något år 2020 bland annat på grund av att löntagarnas socialskyddsavgifter höjs.

Den förbättrade sysselsättningen kommer att öka lönesumman och bidra till ökningen av köpkraften i år. Hela ekonomins lönesumma ökar med 3,8 procent i år och nästa år, men tillväxten avtar något år 2021. Eftersom sysselsättningsutvecklingen börjar avta kommer dess betydelse för ökningen av köpkraften att minska avsevärt jämfört med 2017 och 2018.

Kostnadskonkurrenskraften förbättrades i förhållande till euroområdet i fjol

De nominella enhetsarbetskostnaderna steg med 1,6 procent i Finland år 2018, medan ökningen inom euroområdet var 1,9 procent. Finlands kostnadskonkurrenskraft ökade således en aning. Löntagarersättningarna per löntagare i Finland kommer enligt kommissionen att öka med ca 2,5 procent år 2018-2020, vilket är något mera än genomsnittet för euroområdet.

Rapport: Ekonomiska utsikter och lönebildningen (på finska)

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi

Pasi Koikkalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30045, pasi.koikkalainen(at)vm.fi.

Kommission för inkomst- och kostnadsutveckling (Tukuseto) framställer ekonomiska rapporter och kalkyler som kan användas vid förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal och vid beslutsfattandet. Kommissionen har företrädare bl.a. för de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Ekonomiska avdelningen vid finansministeriet fungerar som sekretariat för kommissionen.