Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kari Hakari ny förändringsledare för landskapsreformen

Finansministeriet
23.11.2017 13.31
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde förvaltningsdoktorn Kari Hakari till tjänsteförhållandet för viss tid som förändringsledare för perioden 1.12.2017–30.6.2020.

Hakari har en gedigen och mångsidig erfarenhet från ledningsuppdrag som har ett samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen och från ledandet av förändringsprojekt. Hakari har arbetat som direktör vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för styrning av social- och hälsovården sedan augusti 2017. Före det svarade Hakari i egenskap av social- och hälsovårds- och landskapsreformens förändringsledare vid Birkalands förbund för verkställandet av reformhelheten. Dessförinnan har han arbetat med mångsidiga lednings-, chefs- och projektuppgifter hos Tammerfors stad sedan 1990. 

Grundandet av landskapen och reformeringen av organiseringen av social- och hälsovården hör till de största administrativa och verksamhetsmässiga reformerna i Finlands historia. Förändringsledaren svarar i samarbete med landskapens förbund, kommunerna, den statliga regionförvaltningen och de nya landskapen för styrningen av det regionala verkställandet av landskapsreformen samt för samordnandet av beredningen. Förändringsledaren ser till att landskapen grundas och att de inleder sin verksamhet i enlighet med den kommande lagstiftningen och principerna om god förvaltning.

Hakari har betraktat beredningen av landskaps- och vårdreformen ur landskapets perspektiv, och under några månaders tid även vid ett ministerium. Som förändringsledare för landskapsreformen får han möjlighet att kombinera dessa aspekter.

”Innerst inne är jag en förändringsaktör: förändringen innebär alltid en möjlighet för mig. Därför är jag entusiastisk även över denna reform. Mitt mål är att skapa ett gott samarbete mellan landskapen och staten även under verkställighetsskedet för reformen”, konstaterar Hakari.

Förändringsledaren kommer att arbeta vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning.

Tjänsten söktes av sammanlagt 20 personer. Statsrådet beslutade om utnämningen torsdagen den 23 november.

Ytterligare information:

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 530 494, jani.pitkaniemi(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Ministeriet aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto