Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Servicecentret för landskapens verksamhetslokaler framskrider

Finansministeriet
19.1.2017 14.17 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 15.29
Pressmeddelande

Statsrådet har beviljat Senatfastigheter fullmakt att grunda ett servicecenter för lokal- och fastighetsförvaltning som övergår i de kommande 18 landskaps ägo. Maakuntien Tilakeskus Oy kommer att vara Senatfastigheters dotterbolag i bildningsfasen. Maakuntien Tilakeskus Oy överförs i landskapens ägo från och med ingången av 2019. Statsrådet beslutade om saken den 19 januari.

Bolagets lokalitetsbestånd består i huvudsak av sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens fastigheter, med centralsjukhusen som den viktigaste lokalitetsgruppen. Bolaget ska dessutom administrera ett stort antal hyreskontrakt för lokaler som i dagsläget används inom den kommunala social- och hälsovården. Landskapslagen som överlämnas till riksdagen inom en nära framtid innehåller bestämmelser om egendomsarrangemangen.

Maakuntien Tilakeskus har som mål att tillhandahålla bästa möjliga kompetens åt samtliga landskap, att förenhetliga handlingssätt samt att förse aktörerna med kostnadseffektiva, verksamhetsstödjande, säkra och hälsosamma lokaler. Ett rikstäckande nätverk av fastigheter och den bästa möjliga kompetensen inom den offentliga fastighetshanteringen koncentreras till det nya bolaget.

Bolaget grundas i god tid så att det är i full beredskap vid ingången av 2019.  

Maakuntien Tilakeskus Oy är ett av de riksomfattande, landskapsägda servicecentra som ska stödja social- och hälsovårds- och landskapsreformen från och med ingången av 2019. Lokalitets-, IKT- samt ekonomi- och personalsadministrationstjänsterna koncentreras till servicecentren. 

Senatfastigheter har utnämnt DI Olavi Hiekka, som tidigare arbetat som branschdirektör vid Senatfastigheter, till verkställande direktör i inledningsfasen.

Bolagets kommande verksamhet bereds i samarbete med beredarna av landskapens verksamhet. I början ska bolaget fokusera på att utreda de nya landskapens omfattande lokalitets- och avtalsbestånd som täcker miljontals kvadratmetrar. Det primära målet är att säkerställa oavbruten kontinuitet av verksamheten i förändringsskedet.

Bolaget informerar noggrannare om sin verksamhet i början av februari efter att beredningen framskridit.

Landskapens servicecentra garanterar överskådlig och kostnadseffektiv service. Landskapens verksamhet effektiviseras också tack vare koncentreringen av kompetensen.

Ytterligare information:

Pauli Harju, förändringsledare, finansministeriet 02955 30549, pauli.harju(at)vm.fi

Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30081, pauliina.pekonen(at)vm.fi

Olavi Hiekka, VD, tfn 0400 252 394, olavi.hiekka(at)senaatti.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit