Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mervärdesskatt som förfallit till betalning i början av året återbetalas till företag i samband med betalningsarrangemang

Finansministeriet
20.5.2020 13.41 | Publicerad på svenska 20.5.2020 kl. 14.41
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att företag ska kunna få återbäring för den mervärdesskatt som betalats i början av 2020 som en del av betalningsarrangemanget. Motsvarande belopp betalas tillbaka till Skatteförvaltningen i enlighet med det betalningsprogram som utarbetas inom ramen för betalningsarrangemanget.

”Återlåning av mervärdesskatt är en av de åtgärder genom vilka regeringen underlättar situationen för företag som råkat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaepidemin. Jag är nöjd över att detta nu kan genomföras”, säger finansminister Katri Kulmuni.

Regeringen föreslår också att skatteåterbäringar inte ska användas som betalning av en skatteskuld som är föremål för ett lindrat betalningsarrangemang eller betalningsuppskov. Återbäringarna ska däremot betalas till den skattskyldige, om det inte finns andra hinder för återbäringen.

Dessutom föreslås den dröjsmålsränta som tillämpas på betalningsarrangemang och betalningsuppskov bli sänkt ytterligare från de redan sänkta fyra procenten till tre procent. Ändringen gäller skatter som förfallit till betalning i år mellan ingången av mars och utgången av augusti samt den mervärdesskatt som är föremål för det lindrade betalningsarrangemanget i början av året.

Ändringarna avses träda i kraft så snabbt som möjligt.

Ytterligare information:

Suvi Anttila, lagstiftningsråd, tfn 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fi

Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30238, marja.niiranen(at)vm.fi

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi