Hoppa till innehåll
Media

Mika Niemelä ny budgetchef

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 13.45
Pressmeddelande
Kuva: Tomi Parkkonen, TEM

Statsrådet har utnämnt politices magister Mika Niemelä till finansministeriets budgetchef. Niemelä leder för närvarande arbets- och näringsministeriets styrningsenhet.

Niemelä har arbetat med olika uppgifter vid arbets- och näringsministeriet, bland annat som direktör för styrningsenheten och som ekonomidirektör. I sina tidigare uppdrag har Niemelä bland annat ansvarat för arbets- och näringsministeriets ekonomiplanering.

”Det är fint att få arbeta i en anrik organisation med bred sakkunskap, och där skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och bidra till en hållbar och stabil offentlig ekonomi”, berättar Niemelä.

Budgetavdelningen ansvarar för beredningen av finanspolitiska mål och metoder och för planen för de offentliga finanserna. Dessutom bereder avdelningen statsbudgeten, den lagstiftning som gäller statens ekonomiförvaltning och övervakning och revision av statsfinanserna samt ministeriets åtgärder med anknytning till tillämpningen av lagstiftningen.

Statsrådet beslutade om utnämningen den 31 mars. Niemelä utnämndes till budgetchef för perioden 8.4.2022–7.4.2027.

Ytterligare information:
Juha Majanen, statssekreterare som kanslichef, tfn 0295 530 247, juha.majanen(a)gov.fi