Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mikko Spolander fortsätter som chef för finansministeriets ekonomiska avdelning

Finansministeriet
23.11.2017 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt ekonomie licentiat Mikko Spolander till avdelningschef för finansministeriets ekonomiska avdelning.

Statsrådet beslutade om utnämningen torsdagen den 23 november. Spolander utnämndes till tjänsteförhållandet för viss tid för perioden 1.12.2017 - 31.12.2018, då ordinarie tjänsteinnehavaren Markus Sovala är tjänstledig.

Spolander har arbetat vid finansministeriets ekonomiska avdelning sedan 2010, först som finansråd och under åren 2011-2016 som chef för stabilitetsenheten. Han har skött tjänsteförhållandet för viss tid som avdelningschef för ekonomiska avdelningen sedan december 2016.

”Positionen som chef för ekonomiska avdelningen är utan tvivel en utsiktsplats. Finland ekonomi och ekonomiska politik hör till kärnan i avdelningens verksamhet. De ger ständigt upphov till fenomen som bara kan förstås ur ett övergripande perspektiv som omfattar ekonomin i sin helhet. Det är speciellt givande att göra det här arbetet tillsammans med ekonomiska avdelningens toppteam”, säger Spolander.

Ekonomiska avdelningen är en sakkunnigorganisation vars viktigaste uppgift är att bereda regeringens ekonomiska politik. Avdelningen följer upp, analyserar och prognostiserar den ekonomiska utvecklingen och publicerar regelbundet översikter som beskriver den. Ekonomiska avdelningens uppgifter inkluderar utvärdering av de finanspolitiska åtgärdernas konsekvenser samt framföring av den samhällsekonomiska aspekten för beslutsfattandet. Avdelningen deltar även i beredningen av EU:s ekonomiska politik. Avdelningen koordinerar dessutom ärenden som gäller statens kreditvärdighet tillsammans med Statskontoret.

Uppgiften som avdelningschef för ekonomiska avdelningen söktes av 7 personer inom den utsatta tiden.

Ytterligare information:

Sami Yläoutinen, finanspolitisk samordnare, tfn 02955 30320, sami.ylaoutinen(at)vm.fi