Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp
Ministerarbetsgruppen för beredskap diskuterade finansieringen av närområdessamarbetet i anslutning till Ryssland samt tillgången till naturgas

arbets- och näringsministerietfinansministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 10.33 | Publicerad på svenska 13.5.2022 kl. 11.33
Pressmeddelande
Ministerarbetsgruppen för beredskap.

Ministerarbetsgruppen för beredskap fastslog den 13 maj att projekt inom närområdessamarbetet med Ryssland tills vidare inte ska främjas. Arbetsgruppen diskuterade också tillgången på naturgas.

Alla bilaterala projekt som har en anknytning till närområdessamarbetet med Ryssland har för närvarande i princip avbrutits eller lagts på is. I multilaterala projekt har Ryssland uteslutits från genomförandet. Ett av de mest omfattande projekt som skulle ha genomförts med Ryssland var en grundlig renovering av Saima kanal.

Ministerarbetsgruppen för beredskap konstaterade att de planerade projekten inte kommer att främjas tills vidare. Arbetsgruppen slog fast att regeringen före höstens budgetmangling utreder och bereder förslag till åtgärder som stärker östra Finlands livskraft och hur finansieringen av närområdessamarbetet ska användas. Ministerarbetsgruppen beslutade samtidigt att tillsätta en statssekreterararbetsgrupp för beredningen av frågekomplexet.

Beredskap inför eventuellt avbrott av naturgasimporten

Ministerarbetsgruppen för beredskap gick igenom tillgången på naturgas. Naturgas används i olika industriella processer, till exempel inom energiindustrin, skogsindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin och i annan industri. Naturgas används även av hushåll i viss mån. 

Finland är beredd på att importen av rysk naturgas kommer att avbrytas. Hushållskundernas och de nödvändiga samhällstjänsternas behov av naturgas kan täckas även i störningssituationer. Energibolagen kan byta och har redan bytt ut gas tills andra bränslen på marknadsvillkor.

Man håller redan på att skaffa en flytande LNG-terminal till Finland i syfte att täcka industrins leverans- och försörjningsberedskapsbehov. Förhandlingarna om en terminal framskrider positivt. Regeringen har redan tidigare fattat beslut om att utöka den inhemska biogasproduktionen samt att stödja användningen av inhemsk biogas i tung trafik.

Ministerarbetsgruppen för beredskap styr den beredskapsverksamhet som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Annika Saarikko är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Mer information:

Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444 
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050575 4118