Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Anu Vehviläinens reformlunch om landskapsreformen

Finansministeriet
15.8.2016 13.32
Nyhet

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen ordnade en reformlunch åt media om landskapsreformen. Ministern presenterade bakgrunden till lagutkasten om landskapsreformen och landskapsrundan under augusti-oktober.

De demokratibaserade branschövergripande landskapen inleder sin verksamhet i och med landskapsreformen från och med ingången av 2019. En del av de nuvarande landskapstäckande eller kommungränsöverskridande uppgifterna kommer i samband med reformen att koncentreras till en enda ansvarspart. Det viktigaste innehållet i reformen är att man förutom ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdsuppgifterna även överför NTM-centralernas, TE-byråernas, landskapsförbundens och räddningsväsendets uppgifter och vissa kommunala uppgifter till de nya landskapen. Reformeringen av regionförvaltningsverken ingår också som ett led i reformen. 

Landskapsreformens förändringsledare Pauli Harju deltar i ministerns regionrunda.

Minister Vehviläinens regionala möten om landskapsreformen inleds i Björneborg 18.8

Mera information om landskapsreformen: alueuudistus.fi

Förfrågningar:

Sami Miettinen, specialmedarbetare, tfn 02955 30057

(Det svenskspråkiga presentationsmaterialet har getts ut 7.9.)

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit