Hoppa till innehåll
Media

Minister Stubb: OECD stöder regeringens linje – oron om Finlands sysselsättningsgrad befogad

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2016 11.06
Pressmeddelande

Bedömningen som industriländernas organisation OECD gjort om Finland är enligt finansminister Alexander Stubb träffande, och han hoppas att rekommendationerna tas på allvar. Stubb är i likhet med OECD oroad över den relativt låga sysselsättningsgraden i Finland, vilken enligt OECD:s analys beror på rigida arbetsmarknader, flitfällor och arbetskraftens kompetens. Ministern kommenterade OECD:s Finland-rapport vid publiceringstillställningen i Helsingfors.

– OECD:s viktigaste budskap till Finland är att vi måste få flera finländare i arbetslivet om vi vill hålla fast vid vår välfärdsmodell. Det kräver enligt OECD lindring av beskattningen av arbete, eliminering av flitfällor, kompetensutveckling och flexiblare arbetsmarknader. Jag instämmer i analysen. Regeringen har därför prioriterat arbetet i sitt beslutsfattande, säger Stubb.

OECD anser att arbetslöshetsperioderna drar ut i Finland eftersom förmånerna och aktiveringsåtgärderna inte uppmuntrar till snabbt återinträde på arbetsmarknaden. Utmaningarna för Finland består till exempel av de rigida arbetsmarknaderna, familjeledigheternas inverkan för sysselsättningen bland kvinnor, den skarpa beskattningen av arbete samt alltför strikta behörighetskrav och anpassningen av kompetensen till de förändrade strukturerna.

– OECD:s rapport förstärker vår uppfattning både om allvarligheten hos utmaningarna och om de nödvändiga åtgärderna. Det är fråga om ett strukturellt problem som endast kan lösas genom att förnya strukturerna, konstaterar Stubb.

– Regeringens linje är klar: mera arbete i Finland. Vi vill att det ska vara mera belönande att arbeta och att anställa. Det kan ske bl.a. genom att sänka på enhetsarbetskostnaderna och genom att främja lokalt avtalande om anställningsvillkor och löner. Anställandet av arbetstagare bör underlättas t.ex. genom förlängning av prövoperioder, underlättandet av visstidsanställningar och förkortning av återanställningsskyldigheten vid uppsägningar. Vi ska dessutom göra det mera lockande att ta emot arbete t.ex. genom att lätta på beskattningen av arbete och genom att förkorta det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Allt siktar mot att få allt flera finländare i arbete, säger Stubb.

Ytterligare upplysningar:

Suvi Aherto, specialmedarbetare, tfn 050 3496121