Hoppa till innehåll
Media

Ny verksamhetsmodell beskriver de olika faserna och tillvägagångssätten för informationsspridning

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 10.54
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsammans med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerat en verksamhetsmodell för informationsspridning som ska främja spridning och utnyttjande av offentlig information inom den offentliga förvaltningen i samhället. Verksamhetsmodellen svarar mot identifierade behov av praktiska anvisningar och bästa praxis som samlats på ett ställe.

Verksamhetsmodellen är riktad framför allt till den offentliga förvaltningen, men den kan fritt utnyttjas av alla. Den innehåller en allmän beskrivning av de olika faserna i informationsutbytet, skyldigheter och rekommendationer som ska beaktas, god praxis samt en metod för bedömning av nyttan, riskerna och kostnaderna med att öppna informationen. 

Verksamhetsmodellen utgör inte någon officiell rekommendation, anvisning eller riktlinje i sig. Innehållet kan i tillämpliga delar utnyttjas när man överväger, planerar eller utvecklar delning av information antingen som öppna data eller annars i större omfattning. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller och uppdaterar verksamhetsmodellen i avoindata.fi-tjänsten. Innehållet i modellen publiceras senare på svenska och eventuellt också på engelska. Som stöd för innehållet producerar man dessutom en för alla öppen webbutbildning i eOppiva under 2022.

Verksamhetsmodellen har beretts i anslutning till projektet för att utnyttja och öppna information i ett öppet samarbete med intressentgrupper. Innehållet har producerats utöver finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även av Statistikcentralen, Helsingfors stad (Helsingfors region Infoshare), Statskontoret, Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Lantmäteriverket, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Open Knowledge Finland ry. Deloitte Consulting Oy har understött arbetet. 

Mer information:
Tanja Lahti, projektchef, finansministeriet, tfn 0295 530 650, tanja.m.lahti(at)gov.fi
Mika Honkanen, utvecklingschef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 078, mika.honkanen(at)dvv.fi

Offentliga förvaltningens ICT