Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statssekreteraren Jari Partanen vid europeiska toppmötet för öppen förvaltning i Milan den 5 februari 2018
Målet bör vara en täckande dialog om med civila samhället

Finansministeriet
6.2.2018 11.41
Pressmeddelande

Statssekreteraren Jari Partanen höll ett tal vid mötet i Milan om delaktigheten i framtiden. Statssekreteraren Partanen betonade att även om den digitala utvecklingen erbjuder utmärkta nya möjligheter att stödja förstärkningen av öppenhet och delaktighet, måste vi se till att vi inte skapar exkluderande delaktighetsformer.

”Vi måste se till att vi utvecklar delaktighetsmöjligheter åt de som är mest sårbara i samhället; barnen, de unga, seniorerna och invandrarna. Detta är ett viktigt mål i Finlands handlingsplan för öppen förvaltning. Den av minister Vehviläinen tillsatta Digi i vardagen -delegationen, ett utmärkt exempel på det finländska samarbetet mellan det civila samhället och förvaltningen, spelar också en viktig roll”, konstaterade Partanen.

Statssekreterare Partanen fortsatte med att poängtera viktigheten av att man i framtiden övergår från hörande av medborgarna till en mera omfattande dialog med det civila samhället. Det är viktigt att man på ett äkta sätt försöker förstå andra deltagare för att dialogen ska lyckas. Förvaltningen måste också vara begriplig. Tydligt myndighetsspråk är ett konkret exempel på detta. Delaktighet och dialog blir omöjliga om man inte förstår den andre.

Både den lokala och den globala planen är viktiga med tanke på främjande av delaktighet. Problemen är gränsöverskridande och därför behövs bättre global dialog mellan förvaltningarna, det civila samhället och de globala aktörerna, konstaterade Partanen.

Statssekreteraren underströk avslutningsvis att de finländska fundamenten för delaktighet och öppenhet, dvs. delaktighetens viktiga roll i lagstiftningen, delaktigheten och öppenheten som grundläggande värden samt principen om kontinuerlig utveckling, kommer att spela en central roll även i fortsättningen. Partanen avslutade sitt anförande med att konstatera att nyckeln för lyckad dialog och delaktighet är att de är meningsfulla för samtliga parter.

Ytterligare information:

Jari Partanen, statssekreterare, finansministeriet, tfn 040 591 1377
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 040 764 9880