Hoppa till innehåll
Media

Öppnandet av samhället är glädjande, men det polariserade debattklimatet oroar – vid dialogerna under undantagsperioden diskuterade man erfarenheterna från coronapandemin

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2021 12.57
Pressmeddelande

Dialogerna under undantagsperioden som inleddes i början av coronapandemin fortsatte under hösten när man samlades den 27 oktober för att diskutera coronaupplevelserna under de senaste 18 månaderna. Av diskussionerna framgick att öppnandet av samhället inger glädje, men väcker också oro och känslor av besvikelse.

Mest oro och besvikelse orsakas av de nya skiljelinjer som uppstått i samhället, särskilt i fråga om vaccindebatten. Många sade sig vilja förstå andras synpunkter och delta i diskussionen, men visste inte hur det skulle vara möjligt. Det känns otrevligt att beskylla och stämpla ovaccinerade som dåliga människor eftersom alla ändå måste medverka i samhället. Å andra sidan upplever många frustration över att pandemin förlängs eftersom somliga vägrar att vaccinera sig. 

Den långa undantagsperioden har lämnat sina spår

Debattörerna oroade sig mest för hur äldre och unga orkar, samt för deras ensamhet. De studerande har blivit utan sociala evenemang och aktiviteter. En del av debattörerna upplevde det som svårt med interaktion i närvaro. Den egna sociala toleransen har försvagats och detta har lett till att man tröttnar snabbare än tidigare i sociala situationer. 

Upphörandet med distansarbete upplevdes i regel vara lättande och energigivande. Å andra sidan kräver hybridarbete att man vänjer sig och skapar nya förfaranden. Organisationerna upplevde att virtuell verksamhet är positiv eftersom det blivit lättare för människor att delta i organisationsverksamhet. 

Behovet av att förstå olika människors synpunkter och tankar samt behovet att stärka den känsla av gemenskap som sjunkit under pandemin lyftes tydligt fram vid diskussionerna. Pandemin har behandlat olika grupper ojämlikt och återhämtningen sker också på olika sätt. Frågan är hur vi tillsammans kan hitta metoder för att höra dem som tagit skada av pandemin och å andra sidan att stödja dem som går vidare.

Under höstens första diskussionsdag ordnades sammanlagt 12 diskussioner med 84 deltagare. Diskussioner ordnades på Åland, i Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda. Diskussionerna ordnades av Dialogakademin, stiftelsen Dialogpaus, Kansalaisareena, Kansalaiskasvatusseura, Laurea, Yrkeshögskolan Metropolias projekt Hippa-Remote och Hytke, Tammerfors stads kulturfostringsenhet, Taidekaari-teamet vid TAITE, Åbo domkyrkoförsamling, Vanda stad och finansministeriet.

Tanken bakom dialogerna under undantagsperioden är att ge medborgare och organisationer möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. Dialogakademin, Stiftelsen Dialogpaus, justitieministeriet, Sitra, finansministeriet och statsrådets kansli ansvarar för samordningen av dialogerna om undantagsperioden, sammanställandet av sammandraget och förmedlingen av det till stats- och kommunförvaltningen samt offentliggörandet av sammandraget för allmänt bruk. 

Höstens andra dialogdag ordnas torsdagen den 2 december. Du kan delta genom att anmäla dig på Stiftelsen Dialogpaus webbplats.

Mer information:
Janne Kareinen, direktör, Dialogakademin, tfn 0456316516, Janne. Kareinen (at) dialogiakatemia.fi 
Laura Arikka, verkställande direktör, stiftelsen Dialogpaus, tfn 0445792686, laura. arikka(at)eratauko.fi 
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi