Hoppa till innehåll
Media

En kapitalmarknadsunion skulle underlätta företagsfinansieringen

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2015 13.15
Pressmeddelande

EU-kommissionen har gett ut en diskussionsöppning om en kapitalmarknadsunion. Reformen kunde bl.a. underlätta skaffandet av företagsfinansiering från ett annat EU-land.

Initiativet till kapitalunionen gjordes av EU-kommissionens ordförande i juli i fjol. Kommissionen utgav onsdagen den 18 februari en grönbok, dvs. en diskussionsöppning om temat. Målet är att skapa en välreglerad och enhetlig kapitalmarknadsunion före utgången av 2018.

EU-kommissionen efterlyser mångsidigare europeiska finansmarknader. Syftet med kapitalmarknadsunionen är att

  • inrikta kapital till produktiva mål på ett bättre och effektivare sätt än i dagsläget
  • minska på kostnaderna för affärsverksamheten
  • påskynda tillväxten

Lättare reglering

Kommissionens målsättningar är enligt Finland ambitiösa. En kapitalmarknadsunion skulle avveckla nuvarande lagstiftningsmässiga hinder stater emellan. Skapandet av en kapitalmarknadsunion är ett långsiktigt projekt som består av flera åtgärder inom olika politiksektorer.

De viktigaste målsättningarna ur Finlands perspektiv är att

  • främja bolags, speciellt små och medelstora företags egen kapitalanskaffning och börsintroduktion
  • förbättra tillgången till gränsöverskridande finansiering
  • utöka de bankfokuserade kapitalmarknadernas mångsidighet

Sambandet med ekonomiska och monetära unionens funktion

Ett mångsidigare system för förmedling av finansiering skulle dessutom minska på kopplingen mellan den nationella banksektorns stabilitet och den offentliga ekonomins hållbarhet, vilket varit en betydande bidragande orsak till de tillspetsade finans- och skuldkriserna under den senaste tiden. En kapitalmarknadsunion har alltså ett direkt samband med den ekonomiska och monetära unionens funktion.

Finland fastslår en detaljerad hållning till kapitalmarknadsunionen under vårens gång. Detta sker i samarbete mellan olika ministerier och med beaktande av riksdagens hållning.

Kommissionen har som mål att föredra handlingsplanen för reformen åt Europeiska rådet senast nästa höst. Planen kommer att inkludera en översikt över hur kapitalmarknaderna regleras i dagsläget.

EU-kommissionens pressmeddelande

Ytterligare information: Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 02955 30215, ilkka.harju@vm.fi