Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Privatperson nedlägger sin Arsenal-talan mot finansministeriet

Finansministeriet
28.11.2019 9.02
Pressmeddelande

Kärandes yrkanden hade ett samband med likvidationen av det statsägda egendomsförvaltningbolaget Arsenal.

En privatperson väckte talan mot finska staten i februari 2018 hos Helsingfors tingsrätt. Personen i fråga krävde bland annat att Arsenals likvidation ska avslutas. Bolaget står under finansministeriets styrning.

Finansministeriet bemötte denna talan i juni 2018. Ministeriet konstaterade att tingsrätten i första hand borde lämna kärandens yrkanden utan prövning och i vilket fall som helst avslå yrkandena. Behandlingen av målet fortsatte med skriftlig förberedelse och ett förberedande sammanträde.

Käranden har sedermera nedlagt sin talan, och tingsrätten förkastade således käromålet genom dom den 20 november. Domen har vunnit laga kraft.

Finansministeriet bemötte en talan i Helsingfors tingsrätt (pressmeddelande 4.6.2018)

Ytterligare information:

Finansministeriets rättegångsombud, advokat Petteri Sotamaa, tfn 09 686 0650, petteri.sotamaa(at)sotamaa.fi