Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Produktionen av Lomake.fi-tjänsten som en gemensam stödtjänst för e-tjänster upphör

Finansministeriet
7.10.2020 10.39
Pressmeddelande

Blankettplattformen för elektronisk kommunikation (Lomake.fi-tjänsten) upphör som en gemensam stödtjänst för e-tjänster.

Finansministeriet har utfärdat en förordning som upphäver 2 § i finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster. Förordningen träder i kraft 2021-01-01.

Lomake.fi har producerats av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Det har varit möjligt att fylla i och skicka webblanketter via tjänsten samt spara och utnyttja dem senare.

Verksamhetsmiljön och tekniken har utvecklats, vilket lett till att myndigheterna har överfört och integrerat sina blanketter i sina egna ärendehanteringssystem och andra bakgrundssystem. Därför finns det inte längre något behov av en gemensam blankettplattform för förvaltningen. 

Ytterligare information:
Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 219, isamaria.makiaho(at)vm.fi