Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformeringen av mervärdesbeskattningen av e-handel skjuts upp

Finansministeriet
28.5.2020 14.08
Pressmeddelande

Reformeringen av mervärdesbeskattningen av e-handel (det s.k. momspaketet) skjuts upp med sex månader på grund av coronakrisen.

EU-kommissionen lade den 8 maj fram förslag till rådets förordningar och beslut om ändring av tillämpningsdatumen för reformeringen av mervärdesbeskattningen av e-handeln. Uppskovet beror på den pågående coronakrisen. Tillämpningsdagarna föreslås bli uppskjutna med sex månader.

Medlemsstaterna har på grund av att coronakrisen och dess effekter varit tvungna att ändra sina prioriteringar och överföra resurser från genomförandet av mervärdesskattepaketet till bekämpningen av pandemin. Ett uppskov föreslås eftersom flera medlemsstater på grund av de exceptionella omständigheterna inte kan garantera att de kan börja tillämpa de nya reglerna från och med ingången av 2021.

Bestämmelserna om mervärdesskatt på e-handel baserar sig dessutom på principen att alla medlemsstater ska ha möjlighet att tillämpa dem.

De viktigaste ekonomiska aktörerna, framför allt de som tillhandahåller post- och kurirtjänster, uppmanade också kommissionen att skjuta upp tillämpningsdatumet för momspaketet med sex månader.

Förslaget ändrar inte innehållet i bestämmelserna, utan skjuter endast upp tillämpningsdatumen för dem. Bestämmelserna avsågs träda i kraft från och med ingången av 2021. Det nya föreslagna tillämpningsdatumet är 1 juli 2021.

Regeringen överlämnade torsdagen den 28 maj en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 294, risto.sakki(at)vm.fi