Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Regeringen lämnade årets andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.30
Pressmeddelande
Tillägsbudget.

Regeringen lämnade den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 till riksdagen onsdagen den 25 maj.

Det föreslås att anslagen höjs med cirka 2,3 miljarder euro och att de ordinarie inkomsterna ökas med cirka 1 miljard euro. 

Tilläggsbudgetpropositionen svarar mot de anslagsbehov som omedelbart föranleds av det aggressionskrig som Ryssland inlett i Ukraina och för vilka det föreslås anslagsökningar på ca 2 miljarder euro. I propositionen föreslås dessutom bland annat sammanlagt 120 miljoner euro för att minska de konsekvenser som åtgärderna för att begränsa covid-19-pandemin haft för barn och unga.
                                                                                                                
Propositionen ökar statens behov av nettoupplåning med cirka 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 8,9 miljarder euro 2022. I slutet av 2022 beräknas den budgeterade statsskulden uppgå till cirka 138 miljarder euro, vilket är ungefär 52 procent av bruttonationalprodukten.

Mer information:

Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444