Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen stöder justeringen av Europeiska systemet för finansiell tillsyn

Finansministeriet
2.11.2017 13.42
Nyhet

Regeringen förhåller sig allmänt taget positivt till EU-kommissionens förslag om förstärkning av Europeiska systemet för finansiell tillsyn. Det är motiverat att utveckla EU-tillsynen i gränsöverskridande situationer. Däremot kan det vara bättre att tillsynen över konsumentprodukter bevaras hos nationella myndigheter.

EU-kommissionen utfärdade den 20 september ett förslag om hur tillsynen över de europeiska finansiella marknaderna borde förstärkas. Förslaget förstärker de europeiska tillsynsmyndigheternas och systemrisknämndens ställning.

Regeringen förhåller sig allmänt taget positivt och konstruktivt till utvecklandet och förstärkningen av Europeiska systemet för finansiell tillsyn. Regeringen understöder målet om harmoniserade finansmarknader samt enhetligare tillsyn och reglering.

Det är välmotiverat att utveckla tillsynen på EU-nivå, eftersom kapitalet rör sig över statliga gränser och eftersom finansiella institut tillhandahåller sina tjänster i allt flera stater. Detta gäller framför allt tydliga gränsöverskridande situationer och aktörer utanför EU-länderna.

Reservationer till finansieringsmodellen

Förslagen innehåller enligt regeringen dock element som nödvändigtvis inte bidrar till lättandet av mindre aktörers administrativa börda. Det kan vara för tidigt att koncentrera tillsynsbefogenheter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten emedan det är fråga om tämligen ny reglering. Det är bland annat på grund av språkliga faktorer motiverat att bevara tillsynen över konsumentprodukter hos de nationella myndigheterna.

Regeringen förhåller sig reserverat till den nya föreslagna finansieringsmodellen. Förändringarna kunde leda till oskäliga parallella avgifter och öka på företagens och myndigheternas administrativa börda.

Regeringen översände torsdagen den 2 november en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

EU-ländernas finansministrar kommer att diskutera förslagen vid Ekofinrådets möte tisdagen den 7 november. Därefter kommer ärendet att behandlas vid rådets arbetsgrupp, där Finland kan påverka innehållet i den kommande EU-lagstiftningen.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutsidan.

EU-kommissionens pressmeddelande om justering av systemet för finansiell tillsyn (på engelska)
Bakgrundsinformation om EU-systemet för finansiell tillsyn

Ytterligare information:

Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210
Katri Aho, regeringssekreterare, tfn 02955 30214

[email protected]