Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-lagstiftning
Regeringen stödjer effektiviseringen av bekämpningen av momsbedrägeri inom e-handel

Finansministeriet
14.2.2019 14.31
Nyhet

EU-kommissionens förslag skulle förstärka samarbetet mellan skattemyndigheterna och betaltjänsteleverantörerna.

EU-kommissionen utfärdade sina förslag till lagstiftningsändringar den 12 december. Förslagen inkluderar bland annat följande förändringar:

  • Betaltjänstleverantörerna ska dokumentera uppgifterna om vissa gränsöverskridande transaktioner.
  • Medlemsstaterna ska samla in dessa uppgifter på ett enhetligt sätt.
  • Uppgifterna ska lagras i ett nytt centralt elektroniskt system där medlemsländernas behöriga myndigheter kan behandla dem.

Syftet med förslagen är att minska på momsbedrägerierna inom e-handeln och att trygga rättvis konkurrens genom att förstärka samarbetet mellan skattemyndigheterna och betaltjänstleverantörerna. Det administrativa samarbetet inom EU förbättras samtidigt.

Regeringen understöder insamling och utväxling av betaluppgifter

Regeringen understöder målsättningarna med förslaget. Regeringen understöder insamling och utväxling av betaluppgifter och inrättandet av ett centralt europeiskt system för uppgifterna på EU-nivå. Detaljerna i förfarandena och de kostnader som uppstår för betaltjänstleverantörerna och Skatteförvaltningen behöver dock utredas noggrannare.

Statsrådet översände den 14 januari en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet. Skrivelsen publiceras på regeringens beslutssida.

Information EU-kommissionens förslag (kommissionens webbplats, på engelska)

Ytterligare information:

Suvi Anttila, lagstiftningsråd, tfn 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fi
Tuula Karjalainen, specialsakkunnig, tfn 02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi