Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Regeringen uppmuntrar till investeringar – företag kan göra höjda avskrivningar på anskaffning av maskiner och anordningar

Finansministeriet
14.11.2019 13.30
Pressmeddelande

Företag får dra av anskaffningar av maskiner och anordningar i beskattningen påskyndat i fyra års tid. Målet med propositionen är att öka de privata investeringarna.

Företag kan dra av investeringar i maskiner och anordningar i beskattningen som årliga avskrivningar. Den maximala årliga avskrivningen på maskiner, inventarier och anläggningar är 25 procent av den återstående anskaffningsutgiften.

Regeringen föreslår att avskrivningarna på lösa anläggningstillgångar fördubblas under 2020-2023. Ändringen gäller investeringar i nya maskiner, inventarier och anordningar.

Målet är att förbättra företagens verksamhetsbetingelser genom att öka privata investeringar och därigenom bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

”Finland har redan länge lidit av få investeringar. Det är därför ytterst viktigt att regeringens skattepolitik skapar förutsägbarhet och incitament för tillväxt”, säger finansminister Mika Lintilä.

Ändringen minskar på skatteintäkterna 2020–2023, men kommer att öka dem nästan på motsvarande sätt från och med 2024.

Regeringspropositionen publiceras på Beslutssidan.

Lagändringen uppmuntrar företag att investera i maskiner och anordningar (pressmeddelande 29.10.)

Ytterligare information:

Antti Sinkman, specialsakkunnig, tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi

Beskattning Mika Lintilä