Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner på remiss

Finansministeriet
16.12.2020 11.24
Pressmeddelande

Lagstiftningen om regionalisering revideras i enlighet med regeringsprogrammet och den strategi från april 2020 som baserar sig på regeringsprogrammet. Syftet med regeringspropositionen är att förnya de lagstadgade målen för den regionala närvaron och att stärka planmässigheten i utvecklingen av statens service- och verksamhetsnätverk i hela landet. 

Statens regionala uppgifter ska enligt propositionen skötas ännu effektivare än tidigare så att tillgången till tjänster motsvarar olika kundgruppers behov. Målet är att stärka regionernas livskraft, medborgarnas säkerhet och statens konkurrenskraft som arbetsgivare i olika delar av landet.

Propositionen gäller följande frågor och målsättningar:

•    Ordnandet av tillgången till statliga tjänster
•    Placeringen av statliga enheter och funktioner  
•    Planeringen och samordnandet av de ovan nämnda frågorna på riksplan
•    Beslutsfattandet i fråga om placeringen av enheter och tillgången till tjänster

Lagen ska enligt propositionen tillämpas på ämbetsverk, inrättningar och servicecentra samt statliga affärsverk inom statens central-, region- och lokalförvaltning.

Propositionen är på remiss 14.12.2020 - 8.2.2021. 

Ytterligare information: 

Anu Nousiainen, tfn 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Janne Öberg, tfn 295330348,  janne.öberg(at)vm.fi