Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Resandeinförseln av cigaretter minskade, införseln av snus ökade

Finansministeriet
21.2.2019 9.30
Nyhet

I fjol minskade resandeinförseln av cigaretter med 30 procent, medan resandeinförseln av snus ökade med 23 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Finländska resenärer förde i fjol in ca 351 miljoner cigaretter och ca 17,5 miljoner dosor snus. Resandeinförseln av cigaretter minskade med 30 procent, medan resandeinförseln av snusdosor ökade med 23 procent jämfört med året innan.

Undersökningen av resandeinförseln ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Under uppföljningsperioden har resandeinförseln minskat. Resandeinförseln var störst år 2008 då den uppgick till drygt 800 miljoner cigaretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes första gången år 2009. Resandeinförseln av snus har under uppföljningsperioden ökat från 5,7 miljoner dosor till 17,5 miljoner dosor.

Cigaretter köps mest på färjor

Cigaretter köps enligt enkäterna på följande ställen:

  • butik på färjan: 149 miljoner cigaretter (42 % av de cigaretter resenärerna importerar)
  • Estland: 60 miljoner cigaretter (17 %)
  • Ryssland: 32 miljoner cigaretter (9 %)
  • något annat EU-land: 52 miljoner cigaretter (15 %)
  • flygfältet: 29 miljoner cigaretter (8 %)
  • annat land utanför EU: 21 miljoner cigaretter (6 %)
  • annat inköpsställe: 8 miljoner cigaretter (2 %)

Införseln av cigaretter minskade vid nästan alla inköpsställen. Endast inköpen från andra EU-länder bibehölls så gott som oförändrade.

För eget bruk och åt andra

Av alla resenärer förde 60 procent in cigaretterna för eget bruk, 30 procent åt någon annan och 11 procent både för eget och för någon annans bruk. Av resenärerna uppgav 18 procent att de under en och samma resa hade fört in mera än en kartong cigaretter.

När det gäller resandeinförseln av snus svarade 70 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 19 procent åt någon annan och 11 procent både för eget och för någon annans bruk. Enligt uppskattning fördes i genomsnitt 615 gram snus (cirka 27 dosor) in per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Uppföljningsundersökningen av resandeinförseln har genomförts på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy samt Tupakkateollisuusliitto ry. Kantar TNS samlar in uppgifterna genom att intervjua ca 500 personer varje vecka per telefon. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig således på drygt 26 000 intervjuer.

Diagram över resandeinförseln av tobak och snus

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi
Sari Osanen, ordförande, Tupakkateollisuusliitto ry, tfn 040 9008238, sari_osanen(at)bat.com