Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Resandeinförseln av cigaretter ökade, införseln av snus minskade

Finansministeriet
18.2.2020 9.20
Pressmeddelande

I fjol ökade resandeinförseln av cigaretter med 14 procent, medan resandeinförseln av snus minskade med 15 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Resandeinförseln av cigaretter ökade, införseln av snus minskade

I fjol ökade resandeinförseln av cigaretter med 14 procent, medan resandeinförseln av snus minskade med 15 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Finländska resenärer förde i fjol in cirka 402 miljoner cigaretter och cirka 14,8 miljoner dosor snus. Resandeinförseln av cigaretter ökade med 14 procent, medan resandeinförseln av snusdosor minskade med 15 procent jämfört med året innan.

Undersökningen av resandeinförseln ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Under uppföljningsperioden har resandeinförseln minskat. Resandeinförseln var störst 2008 då den uppgick till drygt 800 miljoner cigaretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes första gången 2009. Resandeinförseln av snus har under uppföljningsperioden ökat från 5,7 miljoner dosor till 14,8 miljoner dosor.

Cigaretter köps mest på färjor

Cigaretter köps enligt enkäterna på följande ställen:

  • butik på färjan: 144 miljoner cigaretter (36 % av de cigaretter resenärer importerar)
  • Estland: 70 miljoner cigaretter (17 %)
  • Ryssland: 36 miljoner cigaretter (9 %)
  • Lettland: 14 miljoner cigaretter (4 %)
  • något annat EU-land: 62 miljoner cigaretter (15 %)
  • flygfältet: 42 miljoner cigaretter (10 %)
  • annat land utanför EU: 22 miljoner cigaretter (6 %)
  • annat köpställe: 12 miljoner cigaretter (3 %).

För eget bruk och åt andra

Av alla resenärer förde 61 procent in cigaretterna för eget bruk, 29 procent åt någon annan och 9 procent både för eget och för någon annans bruk. Av resenärerna uppgav 22 procent att de under en och samma resa hade fört in mera än en kartong cigaretter.

När det gäller resandeinförseln av snus svarade 75 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 18 procent åt någon annan och 7 procent både för eget och för någon annans bruk. Enligt uppskattning fördes i genomsnitt 750 gram snus (cirka 33 dosor) in per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Uppföljningsundersökningen av resandeinförseln har genomförts på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy samt Tupakkateollisuusliitto ry. Kantar TNS samlar in uppgifterna genom att intervjua cirka 500 personer varje vecka per telefon. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig således på drygt 26 000 intervjuer.

Diagram över resandeinförseln av tobak och snus (på finska)

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 577, jenni.oksanen(at)vm.fi
Sari Osanen, ordförande, Tupakkateollisuusliitto ry, tfn 040 900 8238, sari_osanen(at)bat.com

Beskattning