Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Respons begärs på rekommendationerna i informationshanteringslagen

Finansministeriet
8.11.2019 10.08
Pressmeddelande

Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft vid ingången av 2020. Finansministeriet begär nu respons på dem av en arbetsgrupp beredda utkast till rekommendationer som stöder genomföringen av informationshanteringslagen. Rekommendationerna kommer att utfärdas under början av 2020 av en informationshanteringsnämnd som inrättas med stöd av lagen.

Informationshanteringslagen samlar ihop och förenhetligar regleringen i bland annat offentlighetslagen, arkivlagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet och informationsförvaltningslagen. Tack vare förnyandet av lagstiftningen säkerställs en enhetlig, högklassig och informationssäker hantering av information i offentliga tjänster.

Lagen gäller alla myndigheter och arbetet för att genomföra den ska styras och stödjas systematiskt. Syftet med rekommendationerna som stöder genomförandet av informationshanteringslagen är att hjälpa myndigheterna att uppfylla lagens krav på beskrivning och således stärka lagens genomslagning.

Finansministeriet sände rekommendationerna på remiss den 7 november. Responsen bör lämnas in senast onsdagen den 4 december. Begäran om utlåtande och rekommendationerna har publicerats på utlåtande.fi.

Rekommendationer om bland annat bedömningen av förändringskonsekvenserna kommer ännu att sändas på remiss under slutet av året.

Ytterligare information:

Suvi Remes, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 03, suvi.remes(at)vm.fi (informationshanteringsmodellen)
Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, 0295 530 121, tuija.kuusisto(at)vm.fi (informationssäkerhet samt tekniska gränssnitt och uppkopplingar)
Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, informationsflödesexpert, tfn 0295 530 425. suvi.metsarinta-lehmusvaara(at)vm.fi (beskrivning av handlingars offentlighet)