Hoppa till innehåll
Media

Resandeinförseln av cigaretter och snus ökade

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2017 9.30
Nyhet

Resandeinförseln av cigaretter har ökat med 6 procent under ett år. Resandeinförseln av snus har ökat med 64 procent, framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Korrigerat 2.2.2018: Införseln av cigarretter ökade med 6 procent, inte med 19 procent. Finländska resenärer förde in ca 545 miljoner cigarretter, inte 612 miljoner cigarretter. Antalet köpplatser, procentandelarna och ändringen av andelen andelen av cigaretter som förts in från Ryssland har också ändrats.

Finländska resenärer förde in ca 545 miljoner cigarretter och ca 12,1 miljoner dosor snus under 12-månadersperioden som löpte ut vid utgången av augusti i år. Resandeinförseln av cigarretter ökade med 6 procent, och resandeinförseln av snus ökade med 64 procent jämfört med året innan.

Resandeinförselsundersökningen ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigarretter har följts upp med hjälp av enkäten sedan 2006. Trenden har varit minskande under uppföljningsperiodens gång. Resandeinförseln var störst år 2008 då den uppgick till dryga 800 miljoner cigarretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes för första gången år 2009. Resandeinförseln av snus har ökat under uppföljningsperiodens gång från 5,7 miljoner dosor till 12,1 miljoner dosor.

Cigaretter köps mest på färjor

Cigarretter köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Butik på färjan: 181 miljoner cigaretter (33 % av cigaretterna resenärer importerar)
  • Estland: 107 miljoner cigarretter (20 %)
  • Ryssland: 75 miljoner cigarretter (14 %)
  • Annat land utanför EU 65 miljoner cigarretter (12 %)
  • Något annat EU-land 60 miljoner cigarretter (11 %)
  • flygfältet: 48 miljoner cigarretter (9 %)
  • Annat köpställe: 9 miljoner cigarretter (2 %)

Andelen av cigarretter som köpts från Ryssland minskade med 8 procentenheter jämfört med året innan. Det har inte skett några betydande förändringar i de andra andelarna.

För eget bruk och åt andra

Av resenärerna förde 59 procent in cigaretterna för eget bruk, 29 procent åt någon annan och 12 procent både för eget och för någon annans bruk. När det gäller resandeinförseln av snus svarade 71 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 20 procent åt någon annan och 9 procent både för eget och för någon annans bruk.

Det har inte skett några större förändringar i andelarna jämfört med året innan.

Av resenärerna uppgav 22 procent att de har fört in mera än en kartong cigarretter. Mängden är så gott som oförändrad.

Uppföljningsundersökningen om resandeinförsel har genomförts på beställning av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy samt Tobaksindustriförbundet. Kantar TNS (tidigare TNS Gallup) samlar in uppgifterna genom att intervjua ca 500 personer varje vecka per telefon. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig på dryga 26 000 intervjuer.

Diagram över resandeinförseln av tobak och snus (korrigerat 7.2.2018)

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, finanssekreterare, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi
Farid Hamadi, ordförande, Tupakkateollisuusliitto ry, tfn 040 502 6890, farid.hamadi(at)fi.imptob.com