Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sex principer för utveckling av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet
8.4.2020 13.46
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat ett principbeslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen.

I principbeslutet fastställs principerna för utvecklingen och de viktigaste tjänsterna för att främja säkerheten i en digital verksamhetsmiljö. Det finns sammanlagt sex utvecklingsprinciper:

  • ledning av säkerheten i det digitala samhället tillsammans utifrån lägesinformation och riskbedömning
  • planering och uppföljning av effekterna av och kostnaderna för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen
  • utveckling av medborgarnas och personalens förståelse för konsekvenserna av och ansvaret för riskerna i fråga om digital säkerhet
  • främjande av digital säkerhet i samarbete mellan den offentliga förvaltningen, samfund och medborgare
  • påverkan av den digitala säkerheten på EU-nivå och internationell nivå och utnyttjande av samarbetsresultat
  • krav på säkerhet i fråga om teknik och tjänsteproduktion.

Viktiga tjänster är bl.a. riskhanteringen när det gäller digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen och gemensamma tjänster för kommunerna som främjar den digitala säkerheten.

Statsrådets tidigare principbeslut om utvecklingen av informationssäkerheten inom statsförvaltningen är från 2009. Sedan dess har såväl den offentliga förvaltningens strukturer och verksamhet som strategier, författningar och anvisningar förändrats avsevärt och hoten mot den digitala miljön har ökat.

Målet med utvecklandet och främjandet av den offentliga förvaltningens digitala säkerhet är att som en del av den övergripande säkerheten skydda medborgarna, sammanslutningarna och samhället mot de risker och hot som kan riktas mot information, tjänster och samhällets verksamhet i en digital omvärld. Medborgare, företag och sammanslutningar ska kunna lita på att den offentliga förvaltningens tjänster är etiskt hållbara, stöder en öppen och transparent verksamhet och är säkra.

Utkastet till ett principbeslut om den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen, inklusive bilagorna och verkställighetsplanen 2020 –2023 var på remiss under 24.1 –19.2 .2020. Remissvar lämnades av 14 organisationer inom den statliga sektorn, 12 inom kommunsektorn och fem organisationer som hör till sammanslutningar.

Principbeslutet har publicerats i sin helhet på finansministeriets webbplats för publikationer.

Ytterligare information:

Tuija Kuusisto, informationsförvaltningsråd, tfn 02955 30121, tuija.kuusisto(at)vm.fi