Hoppa till innehåll
Media

Redogörelse
Skattekontrollen över förvaltarregistrerade börsaktier bör effektiviseras ytterligare

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 11.17
Pressmeddelande

Regeringen bekämpar grå ekonomi genom ett omfattande åtgärdsprogram. Finansministeriet har utrett möjligheterna att effektivisera tillgången till information om transaktioner med förvaltarregistrerade börsaktier och om affärsparterna. Skattekontrollen i fråga om transaktioner som görs kring utdelningsdagen kunde bli effektivare om uppgifter om transaktionerna kunde användas i större utsträckning än tidigare.

Man undersökte i samband med finansministeriets utredning om det var möjligt att se till att Skatteförvaltningen också skulle få uppgifter om transaktioner om finländska förvaltarregistrerade börsaktier samt om affärsparterna. 
Uppgifter som kan utnyttjas vid kontroll av handeln med förvaltarregistrerade börsaktier finns enligt utredningen tillgängliga från flera olika källor. Skatteförvaltningens möjligheter att få tillgång till uppgifter om transaktioner med finländska förvaltarregistrerade börsaktier och om affärsparterna har förbättrats väsentligt under de senaste drygt tio åren. 
Tillgången till uppgifter har förbättrats tack vare lindringen av banksekretessen vid utbyte av beskattningsuppgifter, automatiskt utbyte av uppgifter om finansiella konton och den TRACE-modell som införts vid källbeskattningen. Dessutom kan Skatteförvaltningen numera på begäran få uppgifter från allt fler jurisdiktioner om skattskyldigas innehav eller transaktioner oberoende av banksekretessen. 

Uppgifter om transaktioner i mera omfattande användning 

I och med att Skatteförvaltningens tillsynsmöjligheter har förbättrats har skatteflykt blivit mer komplicerad; den har förskjutits från att dölja ägaruppgifter mot tillämpning av olika arrangemang. Arrangemang som hänför sig till tidpunkten för utdelningen, och vilkas anknytning till utdelningen är svåra att utreda, har i synnerhet tagits upp. 

Det kan vara möjligt för Skatteförvaltningen att få ytterligare uppgifter om aktieinnehav och transaktioner med aktier via börsbolags aktieägarutredningar, genom att ålägga registrerade förvaltare att lämna uppgifter om transaktioner samt genom att ge Skatteförvaltningen rätt att få tillgång till uppgifter som används vid tillsynen över finansmarknaden.  
Det mest lovande alternativet verkar vara tillgång till de uppgifter som används vid tillsynen över finansmarknaden; skattekontrollen blir effektivare om Skatteförvaltningen får tillgång till uppgifter om de rapporter om transaktioner kring utdelningsdagen som lämnats myndigheterna som utövar finansmarknadstillsyn. 

Eftersom det redan finns egna mekanismer för insamling av tillsynsuppgifter om finansmarknaden, skulle de administrativa kostnaderna inte öka, och det uppstår heller inte några ytterligare dataskyddsproblem. Det kan vara motiverat att i detalj tillsammans med de berörda parterna utreda formen för och omfattningen av uppgifterna, eventuella hinder för utlämnande av information samt tekniska användningsmöjligheter. 
I utredningen föreslås det att arbetsgruppen ska gå vidare med utredningen och föreslå eventuella ändringar i lagstiftningen.  

Ytterligare information:
Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 105, harri.joiniemi(at)gov.fi