Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet utreder hur uppgifter om förvaltarregistrerade aktieägare kan offentliggöras

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 8.42
Nyhet

Finansministeriet begär ett anbud på en utredning om alternativ för att göra uppgifter om förvaltarregistrerade aktieägare tillgängliga i ett offentligt register.

Den skriftliga utredningen ska innehålla slutsatser och rekommendationer till handlingsalternativ. I Finland är förvaltarregistrering av värdepapper i praktiken tillåten endast för utländska aktieägare.

Utredningen baserar sig på regeringsprogrammet och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023.

Finansministeriet har publicerat upphandlingsannonsen i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Anbuden ska lämnas in senast den 21 december. Eventuella leverantörer kan be om ytterligare information via leverantörsportalen (Tarjouspalvelu).

Ytterligare information:

Janne Häyrynen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30346, janne.hayrynen(at)gov.fi