Hoppa till innehåll
Media

Solita har valts till leverantör av sakkunnigtjänster för informationssystemet i anslutning till statsunderstödsverksamheten

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.8.2020 11.06
Pressmeddelande

Finansministeriet har upphandlat sakkunnigtjänster som behövs för utveckling och underhåll av informationssystemet som stöder statsunderstödsverksamheten. Solita Oy vann anbudstävlingen om sakkunnigtjänsterna.

Finansministeriet konkurrensutsatte sakkunnigtjänsterna via Hansels dynamiska upphandlingsförfarande. Upphandlingen väckte stort intresse. Solitas sakkunnigtjänster är de bästa i fråga om förhållandet mellan pris och kvalitet, och beställarens behov och krav har beaktats utmärkt. 
   
Finansministeriet utvecklar inriktningen, ansökan, beviljandet, uppföljningen och utvärderingen av statsunderstöd genom att skapa en enhetlig digitaliserad statsunderstödsprocess. Samtidigt skapas ett nationellt informationssystem som stöder statsunderstödsverksamheten. 

Informationssystemet som stöder statsunderstödsverksamheten genomförs i samarbete med Statskontoret. Informationssystemet genomförs i samarbete genom att man utvecklar och lyssnar på dem som bereder understödsbesluten och de sökande. Målet är att föra genomförandet framåt så att de första ansökningarna kan genomföras med ett nytt informationssystem hösten 2021.  

Avtalet med Solita Oy gäller så länge som projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten pågår, dvs. till utgången av 2023.

Ytterligare information:

Irja Peltonen, informationsdirektör, irja.peltonen (at) vm.fi, tfn 02955 30138
Tuula Lybeck, projektdirektör, tuula.lybeck(at)vm.fi, tfn 02955 30 595